Học thuật

Tổng hợp là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổng hợp (aggregation) là gì?

Tổng hợp là gì?

Tổng hợp (aggregation) là quá trình tổng hợp các hành vi, hoạt động kinh tế cá nhân thành hoạt động tổng hợp của nền kinh tế

Tổng hợp (aggregation) là quá trình tổng hợp các hành vi, hoạt động kinh tế cá nhân thành hoạt động tổng hợp của nền kinh tế. Chính nhờ quá trình này mà chúng ta có được các tổng lượng hay đại lượng, biến số kinh tế vĩ mô phản ánh quy mô hoạt động của nền kinh tế hoặc các khu vực lớn của nó.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên