Học thuật

Tổng sản phẩm trong nước tiềm năng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổng sản phẩm trong nước tiềm năng (potential gross domestic product - GDPp) là gì?

Tổng sản phẩm trong nước tiềm năng là gì?

Tổng sản phẩm trong nước tiềm năng (potential gross domestic product - GDPp) là mức sản lượng tối đa mà nền kinh tế có thể sản xuất ra bằng cách sử dụng hết (toàn dụng) các nhân tố sản xuất hiện có.

Tổng sản phẩm trong nước tiềm năng (potential gross domestic product - GDPp) là mức sản lượng tối đa mà nền kinh tế có thể sản xuất ra bằng cách sử dụng hết (toàn dụng) các nhân tố sản xuất hiện có.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tổng sản phẩm trong nước tiềm năng được định nghĩa trong ấn phẩm Triển vọng kinh tế (Economic Outlook) của OECD, là mức sản lượng mà nền kinh tế có thể sản xuất với tỷ lệ lạm phát không đổi. Mặc dù một nền kinh tế có thể tạm thời sản xuất nhiều hơn mức sản lượng tiềm năng của nó nhưng đi kèm với chi phí là tăng lạm phát. Sản lượng tiềm năng phụ thuộc vào vốn, lực lượng lao động tiềm năng (phụ thuộc vào yếu tố nhân khẩu học và tỷ lệ tham gia), tỷ lệ lạm phát thất nghiệp không tăng tốc (NAIRU) và mức độ hiệu quả lao động.

Tin mới lên