Ngân hàng

Tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD tiến sát mốc 9 triệu tỷ đồng

(VNF) – Đến hết ngày 31/5/2017, tổng tài sản toàn hệ thống TCTD đã tiến sát mốc 9 triệu tỷ đồng, trong đó, tổng tài sản của nhóm NHTM Nhà nước đã vượt 4 triệu tỷ đồng.

Tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD tiến sát mốc 9 triệu tỷ đồng

Tổng tài sản của nhóm NHTM Nhà nước đã vượt 4 triệu tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cập nhật thống kê một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tính đến hết ngày 31/5/2017, theo đó, tổng tài sản có của toàn hệ thống TCTD đã đạt 8,97 triệu tỷ đồng, tăng 5,45% so với hồi đầu năm. Nhiều khả năng đến thời điểm hiện tại, tổng tài sản của hệ thống đã vượt 9 triệu tỷ đồng.

Đi sâu hơn, đến hết ngày 31/5, tổng tài sản của nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước đạt 4,07 triệu tỷ đồng, trong khi đó, tổng tài sản của nhóm NHTM Cổ phần đạt 3,6 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 5,54% và 5,49%.

Nhóm các ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt tổng tài sản 858 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6%. Song song, nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính đạt tổng tài sản 126 nghìn tỷ đồng, tăng 10,19%.

Về vốn tự có, toàn hệ thống TCTD đạt tổng vốn tự có 681 nghìn tỷ đồng, tăng 6,52%, trong đó dẫn đầu là nhóm NHTM Cổ phần với 269 nghìn tỷ đồng, tăng 6,03%; theo sau là nhóm NHTM Nhà nước với 242 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7%.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận mức tăng vốn tự có ấn tượng với 10,17%, đạt 144 nghìn tỷ đồng. Trong khi nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính gần như không tăng.

Về vốn điều lệ, toàn hệ thống TCTD vẫn duy trì tốc độ gia tăng "ì ạch" 2,28%, đạt 499 nghìn tỷ đồng. Dẫn đầu tiếp tục là nhóm NHTM Cổ phần với 103 nghìn tỷ đồng, tăng 1,24%, trong khi nhóm NHTM Nhà nước đạt 147 nghìn tỷ đồng, tăng 0,76%.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài một lần nữa dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ với mức tăng 7,51%, đạt gần 112 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, vốn điều lệ của các công ty tài chính, cho thuê tài chính bất ngờ giảm 2,52%, còn 19,2 nghìn tỷ đồng.

Đến hết ngày 31/5/2017, tựu chung các TCTD vẫn tiếp tục duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn trong mức cho phép.

CAR nhóm NHTM Nhà nước ở mức 9,76%, trong khi của nhóm NHTM Cổ phần cao hơn, đạt 11,46%. Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài duy trì CAR ở mức rất cao 34,31%. Song song, con số này ở nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính là 18,75%.

Đối với tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn, quy định đối với các ngân hàng là không vượt quá 40% áp dụng từ 1/1/2018. Hiện tại NHNN vẫn đang áp dụng mức 50%. Tuy nhiên, cả nhóm NHTM Nhà nước và NHTM Cổ phần đều duy trì dưới ngưỡng 40%, đạt lần lượt 37,16% và 35,76%.

Tin mới lên