Ngân hàng

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng đạt trên 10,8 triệu tỷ đồng, tăng 8,2% sau 11 tháng

(VNF) - Tính đến hết ngày 30/11/2018, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam đạt trên 10,8 triệu tỷ đồng, trong đó, nhóm NHTM Nhà nước chiếm tỷ trọng 44%, 41% thuộc về nhóm NHTM tư nhân.

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng đạt trên 10,8 triệu tỷ đồng, tăng 8,2% sau 11 tháng

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng đạt trên 10,8 triệu tỷ đồng, tăng 8,2% sau 11 tháng

Theo thống kê mới cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến hết ngày 30/11/2018 đạt trên 10,8 triệu tỷ đồng, tăng 8,23% so với hồi đầu năm.

Nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước (gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, GPBank, CBBank và OceanBank) tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất với 44%, tương đương tổng tài sản 4,8 triệu tỷ đồng, tăng 5,18% so với số đầu năm. Trong khi đó, tổng tài sản của nhóm NHTM Cổ phần là 4,19 triệu tỷ đồng, tăng 9,07% và chiếm trên 41% tổng tài sản hệ thống.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận tổng tài sản trên 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 18,34%; nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận 154.890 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 9,15%. Cùng với đó, tổng tài sản của nhóm ngân hàng hợp tác xã là 31.306 tỷ đồng, tăng 9,15%; nhóm quỹ tín dụng nhân dân là 112.546 tỷ đồng, tăng 9,71%. Ngân hàng Chính sách xã hội ghi nhận tổng tài sản 196.470 tỷ đồng, tăng 11,86%.

Về vốn tự có, tính đến hết ngày 30/11/2018, vốn tự có toàn hệ thống ngân hàng đạt 785.659 tỷ đồng, tăng 10,02% so với hồi đầu năm.

Khác với cơ cấu tổng tài sản, cán cân vốn tự có vẫn nghiêng về nhóm NHTM Cổ phần. Tổng vốn tự có của nhóm NHTM Cổ phần (đã loại bỏ TCTD có vốn tự có âm) ghi nhận là 326.967 tỷ đồng, tăng 8,5%; trong khi con số này ở nhóm NHTM Nhà nước là 263.200 tỷ đồng, tăng 3,36%.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận 159.615 tỷ đồng vốn tự có, tăng 12,53%; còn lại là nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính với 32.121 tỷ đồng, nhóm ngân hàng hợp tác xã với 3.756 tỷ đồng.

Về vốn điều lệ, nhóm NHTM Nhà nước giữ ở mức 147.890 tỷ đồng, tăng 0,08% so với đầu năm. Trong khi đó, vốn điều lệ của nhóm NHTM Cổ phần tăng tới 22%, đạt 262.309 tỷ đồng.

Việc tổng tài sản cao hơn, nhưng vốn tự có lẫn vốn điều lệ thấp hơn nhóm NHTM Cổ phần khiến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của nhóm NHTM Nhà nước tiếp tục giữ ở mức khá thấp 9,33%, chỉ nhỉnh hơn một chút so với quy định 9%. Trong khi đó, CAR của nhóm NHTM Cổ phần là 11,13%, cao hơn nhiều quy định.

Đối với tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, cả 2 nhóm ngân hàng trên đều đã đưa về dưới mức 40% theo đúng lộ trình, đạt 31,43% với nhóm NHTM Nhà nước và 33,77% với nhóm NHTM Cổ phần.

Tin mới lên