Ngân hàng

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng vượt 11 triệu tỷ đồng, nhóm ngân hàng tư nhân 'bứt tốc'

(VNF) - Năm 2018, nhóm ngân hàng tư nhân ghi nhận mức tăng tổng tài sản 13,07%, cao hơn nhiều con số 6,42% của nhóm ngân hàng quốc doanh. Tính chung, tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng đến hết năm 2018 đạt trên 11 triệu tỷ đồng, tăng 10,62% sau một năm.

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng vượt 11 triệu tỷ đồng, nhóm ngân hàng tư nhân 'bứt tốc'

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng vượt 11 triệu tỷ đồng, nhóm ngân hàng tư nhân 'bứt tốc'

Thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tổng tài sản hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến hết ngày 31/12/2018 đạt trên 11 triệu tỷ đồng, tăng 10,62% so với hồi đầu năm.

Nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước (gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, GPBank, CBBank và OceanBank) tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất với 44%, tương đương tổng tài sản 4,86 triệu tỷ đồng, tăng 6,42% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng tài sản của nhóm NHTM Cổ phần là 4,55 triệu tỷ đồng, tăng 13,07% và chiếm trên 41% tổng tài sản hệ thống.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận tổng tài sản trên 1,13 triệu tỷ đồng, tăng 19,12%; nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận 167.822 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 18,27%. Cùng với đó, tổng tài sản của nhóm ngân hàng hợp tác xã là 32.429 tỷ đồng, tăng 12,18%; nhóm quỹ tín dụng nhân dân là 113.171 tỷ đồng, tăng 10,32%. Ngân hàng Chính sách xã hội ghi nhận tổng tài sản 195.873 tỷ đồng, tăng 11,52%.

Về vốn tự có, tính đến hết ngày 31/12/2018, vốn tự có toàn hệ thống ngân hàng đạt 806.156 tỷ đồng, tăng 12,89% sau một năm.

Khác với cơ cấu tổng tài sản, cán cân vốn tự có vẫn nghiêng về nhóm NHTM Cổ phần. Tổng vốn tự có của nhóm NHTM Cổ phần (đã loại bỏ TCTD có vốn tự có âm) ghi nhận là 338.183 tỷ đồng, tăng 16,36%; trong khi con số này ở nhóm NHTM Nhà nước là 268.599 tỷ đồng, tăng 5,48%.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận 162.864 tỷ đồng vốn tự có, tăng 14,82%; còn lại là nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính với 32.565 tỷ đồng, nhóm ngân hàng hợp tác xã với 3.946 tỷ đồng.

Về vốn điều lệ, nhóm NHTM Nhà nước giữ ở mức 147.890 tỷ đồng, tăng 0,08% so với đầu năm. Trong khi đó, vốn điều lệ của nhóm NHTM Cổ phần tăng tới 24,42%, đạt 267.234 tỷ đồng.

Việc tổng tài sản cao hơn, nhưng vốn tự có lẫn vốn điều lệ thấp hơn nhóm NHTM Cổ phần khiến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của nhóm NHTM Nhà nước tiếp tục giữ ở mức khá thấp 9,52%, chỉ nhỉnh hơn một chút so với quy định 9%. Trong khi đó, CAR của nhóm NHTM Cổ phần là 11,24%, cao hơn nhiều quy định.

Đối với tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, cả 2 nhóm ngân hàng trên đều đã đưa về dưới mức 40% theo đúng lộ trình, đạt 30,70% với nhóm NHTM Nhà nước và 32,67% với nhóm NHTM Cổ phần.
 

Tin mới lên