Học thuật

Tổng thù lao là gì? Khái niệm tiền lương

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổng thù lao (total remuneration) là gì ? Khái niệm tiền lương.

Tổng thù lao là gì? Khái niệm tiền lương

Tổng thù lao (total remuneration ) là tổng phúc lợi mà mỗi công nhân được nhận từ việc làm của mình.

Tổng thù lao là gì?

Tổng thù lao (total remuneration ) là tổng phúc lợi mà mỗi công nhân được nhận từ việc làm của mình. Khái niệm này thường được dùng để chỉ tiền lương và những phúc lợi không phải bằng tiền mà những công nhận có quyền được nhận. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Khái niệm tiền lương 

Tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập mà có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, hoặc bằng pháp luật, pháp quy Quốc gia, do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc những dịch vụ đã làm hoặc sẽ phải làm.

 

Tin mới lên