Ngân hàng

Tổng vốn tự có của hệ thống ngân hàng tăng hơn 48.000 tỷ đồng sau 4 tháng

(VNF) - Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết ngày 30/4/2019, vốn tự có của toàn hệ thống ngân hàng đạt 851.795 tỷ đồng, tăng 5,66%, tương đương tăng trên 48.000 tỷ đồng sau 4 tháng.

Tổng vốn tự có của hệ thống ngân hàng tăng hơn 48.000 tỷ đồng sau 4 tháng

Tổng vốn tự có của hệ thống ngân hàng tăng hơn 48.000 tỷ đồng sau 4 tháng

Thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tổng tài sản hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến hết ngày 30/4/2019 đạt trên 11,2 triệu tỷ đồng, tăng 1,36% so với hồi đầu năm.

Nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước (gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, GPBank, CBBank và OceanBank) tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất với 44%, tương đương tổng tài sản gần 4,93 triệu tỷ đồng, tăng 1,37% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng tài sản của nhóm NHTM Cổ phần là gần 4,63 triệu tỷ đồng, tăng 1,64% và chiếm trên 41% tổng tài sản hệ thống.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận tổng tài sản 1,12 triệu tỷ đồng, giảm 1,03%; nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận 173.849 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 3,59%. Cùng với đó, tổng tài sản của nhóm ngân hàng hợp tác xã là 33.179 tỷ đồng, tăng 2,31%; nhóm quỹ tín dụng nhân dân là 118.270 tỷ đồng, tăng 4,51%. Ngân hàng Chính sách xã hội ghi nhận tổng tài sản 204.785 tỷ đồng, tăng 4,55%.

Về vốn tự có, tính đến hết ngày 30/4/2019, vốn tự có của toàn hệ thống ngân hàng đạt 851.795 tỷ đồng, tăng 5,66%, tương đương tăng trên 48.000 tỷ đồng sau 4 tháng.

Khác với cơ cấu tổng tài sản, cán cân vốn tự có vẫn nghiêng về nhóm NHTM Cổ phần. Tổng vốn tự có của nhóm NHTM Cổ phần (đã loại bỏ TCTD có vốn tự có âm) ghi nhận là 352.305 tỷ đồng, tăng 4,18%; trong khi con số này ở nhóm NHTM Nhà nước là 282.199 tỷ đồng, tăng 5,06%.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận 177.037 tỷ đồng vốn tự có, tăng 8,70%; còn lại là nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính với 36.315 tỷ đồng, nhóm ngân hàng hợp tác xã với 3.939 tỷ đồng.

Về vốn điều lệ, nhóm NHTM Nhà nước giữ ở mức 149.001 tỷ đồng, tăng 0,75% so với đầu năm. Trong khi đó, vốn điều lệ của nhóm NHTM Cổ phần tăng 0,61%, đạt 268.872 tỷ đồng.

Việc tổng tài sản cao hơn, nhưng vốn tự có lẫn vốn điều lệ thấp hơn nhóm NHTM Cổ phần khiến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của nhóm NHTM Nhà nước tiếp tục giữ ở mức khá thấp 9,61%, chỉ nhỉnh hơn một chút so với quy định 9%. Trong khi đó, CAR của nhóm NHTM Cổ phần là 11,2%, cao hơn khá nhiều quy định.

Đối với tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, cả 2 nhóm ngân hàng trên đều đã đưa về dưới mức 40% theo đúng lộ trình, đạt 30,99% với nhóm NHTM Nhà nước và 31,52% với nhóm NHTM Cổ phần.

Tin mới lên