Công nghệ

TP. HCM: 10 năm tới, 100% hồ sơ cấp thành phố và cấp quận sẽ được xử lý trên mạng

(VNF) - UBND TP. HCM vừa ban hành Quyết định số 2392/QĐ-UBND cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử TP. HCM và Quyết định số 2393/QĐ-UBND phê duyệt chương trình chuyển đổi số của TP. HCM.

TP. HCM: 10 năm tới, 100% hồ sơ cấp thành phố và cấp quận sẽ được xử lý trên mạng

Chính quyền TP.HCM chuyển đổi số

Theo chương trình chuyển đổi số, TP. HCM đặt mục tiêu đến năm 2025, số hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 50% trở lên.

Bên cạnh đó là mục tiêu 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 80% hồ sơ công việc tại cấp quận và 60% hồ sơ công việc tại cấp phường được xử lý trên môi trường mạng.

Còn trong 5 năm tới, TP muốn kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ phát triển chính quyền số, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, TP. HCM cũng đặt mục tiêu thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu về chính phủ điện tử; kinh tế số chiếm 25% GRDP; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%; tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 60%.

Đến năm 2030, TP. HCM đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, gồm cả thiết bị di động.

Song song với đó là mục tiêu 100% hồ sơ công việc ở cấp thành phố, 100% hồ sơ công việc ở cấp quận và 95% hồ sơ công việc ở cấp phường được xử lý trên môi trường mạng;

Ngoài ra, thành phố hình thành được một cách đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; dữ liệu được chia sẻ rộng khắp trong toàn xã hội; giảm 40% thủ tục hành chính.

TP. HCM cũng đặt mục tiêu tăng 40% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong giai đoạn này, dự kiến TP. HCM thuộc nhóm 2 địa phương dẫn đầu về chính quyền số, kinh tế số chiếm 40% GRDP, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 9%. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 85%.

Với nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, TP. HCM tích hợp các dịch vụ. Người dân và doanh nghiệp chỉ cần sử dụng một tài khoản đăng nhập cho tất cả các ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Người dân và doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần vì các cơ quan nhà nước phải chia sẻ dữ liệu với nhau; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp nhiều lần. TP. HCM cũng có các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân. 

Về giải pháp phát triển kinh tế số, TP. HCM sẽ hỗ trợ phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo UBND TP. HCM, việc từng bước xây dựng thành công chính quyền số TP sẽ hỗ trợ và thúc đẩy phát triển nền kinh tế số. Cụ thể, cơ sở dữ liệu chuyên dụng và mở cung cấp dữ liệu cho doanh nghiệp; các thủ tục hành chính minh bạch, nhanh chóng… hỗ trợ doanh nghiệp. TP chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực về y tế,  giáo dục, giao thông vận tải, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, logistics, môi trường, năng lượng, đào tạo nhân lực...

Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, TP. HCM sẽ xây dựng các quy định về tính riêng tư và nhạy cảm đối với các thông tin liên quan đến cá nhân để mã hóa, bảo vệ khi lưu trữ và che giấu khi cần chia sẻ với các bên liên quan. TP. HCM cũng xây dựng các chính sách và quy định về vai trò và quyền khi truy cập dữ liệu ở các mức độ khác nhau, xây dựng các yêu cầu liên quan đến nhân sự có tương tác với dữ liệu nhạy cảm.

Tin mới lên