Đô thị

TP. HCM: 2 bệnh viện không an toàn và 6 bệnh viện an toàn mức thấp về phòng chống Covid-19

(VNF) - Ngày 28/8, đoàn kiểm tra Sở Y tế TP. HCM đã kiểm tra, giám sát 28 bệnh viện để đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. Kết quả, có 20 bệnh viện được đánh giá là bệnh viện an toàn, 6 bệnh viện an toàn thấp, 2 bệnh viện không an toàn.

TP. HCM: 2 bệnh viện không an toàn và 6 bệnh viện an toàn mức thấp về phòng chống Covid-19

2 bệnh viện không an toàn và 6 bệnh viện an toàn mức thấp về phòng chống Covid-19 tại TP. HCM

Thành viên đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP. HCM bao gồm các chuyên gia về chuyên khoa Nhiễm, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Quản lý nhà nước về công tác khám, chữa bệnh.

Đoàn kiểm tra chia làm 3 tổ tiến hành đánh giá mức độ an toàn trong bệnh viện, dựa vào “Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” do Bộ Y tế ban hành; “Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm Covid-19 trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại” (Phiên bản 3.0) do Sở Y tế ban hành.

Tính đến 6h30 ngày 28/8/2020, đã có 28 bệnh viện được đánh giá và kiểm tra, trong đó: 20 bệnh viện được đánh giá là bệnh viện an toàn, 6 bệnh viện an toàn thấp, 2 bệnh viện không an toàn (đánh giá lần 1).

Trong số 28 bệnh viện đã được đánh giá, có 20 bệnh viện chỉ đánh giá 1 lần (đạt an toàn hoặc an toàn thấp). 8 bệnh viện phải đánh giá lại lần 2 sau khi được đoàn kiểm tra góp ý, trong đó đã có 6 bệnh viện đã được đánh giá lại lần 2. 2 bệnh viện còn lại sẽ được đánh giá lại trong tuần sau. Kết quả cụ thể như sau:

 

Nguồn: Sở Y tế TP. HCM

Tin mới lên