Bất động sản

TP. HCM cần khoảng 239.750 tỷ đồng xây dựng nhà ở thương mại đến năm 2025

(VNF) - Dự thảo chương trình phát triển nhà ở TP. HCM giai đoạn 2021 - 2030 đặt mục tiêu xây dựng 107,5 triệu m2 nhà ở trong 10 năm tới.

TP. HCM cần khoảng 239.750 tỷ đồng xây dựng nhà ở thương mại đến năm 2025

Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP. HCM dự kiến phát triển thêm khoảng 9,3 triệu m2 nhà ở chung cư cao tầng (ảnh minh họa)

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 - 2025, dân số thành phố khoảng 10,25 triệu người, cần phát triển thêm khoảng 50 triệu m2 sàn nhà ở, tương đương khoảng 367.000 căn nhà. Qua đó, nâng tỉ lệ diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố năm 2025 lên mức 23,5 m2/người.

Trong 5 năm tiếp theo từ 2026 - 2030, khi dân số tăng lên 11,29 triệu người, TP. HCM sẽ xây dựng thêm khoảng 57,5 triệu m2 nhà ở để đáp ứng nhu cầu ở của người dân và nâng diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 26,5 m2/người. 

Về loại hình nhà ở, trong giai đoạn 2021 - 2025, TP. HCM dự kiến phát triển thêm khoảng 40,7 triệu m2 nhà ở thấp tầng trong dự án, nhà ở riêng lẻ hộ gia đình, và khoảng 9,3 triệu m2 chung cư cao tầng.

Trong 5 năm tiếp theo sẽ xây dựng thêm 44,7 triệu m2 nhà ở thấp tầng trong dự án, nhà ở riêng lẻ hộ gia đình và khoảng 12,8 triệu m2 chung cư cao tầng.

Theo tính toán của Sở Xây dựng TP. HCM, nguồn lực để thực hiện các dự án nhà ở trong chiến lược phát triển nhà ở TP. HCM giai đoạn 2021 - 2030 là rất lớn, khoảng 1,52 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn xây dựng nhà ở thương mại giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 239.750 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ, hộ gia đình, cá nhân 289.530 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở xã hội khoảng 37.700 tỷ đồng.

Nguồn vốn cho phát triển nhà ở của thành phố dự kiến được huy động từ các nguồn như vốn tự có của doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, vốn tích lũy của hộ gia đình và các nguồn khác.

Riêng phần vốn phát triển nhà ở xã hội chủ yếu được huy động từ nguồn xã hội hóa của doanh nghiệp, tín dụng ưu đãi và khoảng 10% từ ngân sách của thành phố.

Giai đoạn 2021 - 2030, TP. HCM dự kiến dành khoảng 12.410 tỷ đồng để xây dựng nhà ở xã hội.

Về quỹ đất cho phát triển nhà ở, TP. HCM dự báo tổng nhu cầu diện tích đất để phát triển nhà ở của thành phố 10 năm tới khoảng 5.239ha, trong đó đất cho xây dựng nhà ở thương mại khoảng 4.788ha, nhu cầu đất xây nhà ở xã hội khoảng 451ha.

Tại khu vực trung tâm và nội thành hiện hữu, TP. HCM sẽ tập trung phát triển nhà ở chung cư cao tầng trong giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời phát triển hạ tầng phù hợp với quy mô của dự án để đảm bảo không quá tải lên hạ tầng đô thị.

Tập trung phát triển nhà ở theo dự án tại khu vực nội thành quận 7, quận 12, quận Bình Tân và TP Thủ Đức. Bên cạnh đó, TP. HCM sẽ từng bước phát triển hạ tầng ở khu vực ngoại thành để tạo lập các quỹ đất phát triển dự án nhà ở giá rẻ có hạ tầng đồng bộ, phục vụ số đông người lao động dịch cư đến TP. HCM.

Tin mới lên