Thị trường

TP. HCM có hơn 13.000 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động trong 11 tháng qua

(VNF) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, trong 11 tháng năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn TP. HCM có 13.038 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động và có 6.412 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

TP. HCM có hơn 13.000 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động trong 11 tháng qua

TP. HCM có hơn 13.000 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động trong 11 tháng vừa qua (ảnh minh họa)

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, về đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký và bổ sung là 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 52,51% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phố có 37.548 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 947.346 tỷ đồng (giảm 7,37% về số lượng doanh nghiệp và tăng 58,14% về vốn đăng ký so với cùng kỳ); 126.652 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 422.164 tỷ đồng, tăng 41,21% so với cùng kỳ.

Cũng trong 11 tháng năm 2020, có 5.197 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, tăng 15,64% so với cùng kỳ; có 13.038 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 41,29% so với cùng kỳ; 6.412 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 21,15% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp lũy kế còn trên hệ thống là 443.695 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 7,153 triệu tỷ đồng. 

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính chung, cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, thành phố thu hút được 3,81 tỷ USD, giảm 30,48% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 865 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 500,78 triệu USD (giảm 26,76% số dự án cấp mới và giảm 65,04% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Có 235 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 476 triệu USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn).

Thành phố cũng chấp thuận cho 3.401 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 2,8 tỷ USD (giảm 28,31% so với cùng kỳ về số trường hợp và giảm 13,64% về vốn đầu tư). Bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, đến nay, toàn thành phố có 148 dự án đề nghị chấm dứt hoạt động.

 

Từ khoá: TP. HCM, Covid, doanh nghiệp,
Tin mới lên