Tiêu điểm

TP. HCM đã cơ bản hoàn thiện bộ máy chính quyền TP. Thủ Đức

(VNF) - UBND TP. HCM đã gửi công văn đến UBND TP. Thủ Đức về tiến độ tổ chức hoạt động của thành phố mới này.

TP. HCM đã cơ bản hoàn thiện bộ máy chính quyền TP. Thủ Đức

TP. HCM đã cơ bản hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền TP. Thủ Đức

Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND TP. Thủ Đức sẽ phụ trách theo lĩnh vực và địa bàn trên 3 khu vực, gồm: khu vực 1 là địa bàn quận 2 cũ, khu vực 2 là quận 9 cũ và khu vực 3 là quận Thủ Đức cũ. Các phòng, ban chuyên môn cũng phân công cấp phó theo lĩnh vực và địa bàn trên 3 khu vực như trên.

UBND TP. HCM cũng yêu cầu hoàn thiện các quy chế hoạt động của UBND TP. Thủ Đức và của từng phòng, ban chuyên môn trước ngày 29/1; các nguyên lãnh đạo UBND quận 2, 9 và Thủ Đức có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nhiệm vụ cho chủ tịch UBND TP. Thủ Đức.

UBND TP. HCM cũng yêu cầu UBND TP. Thủ Đức tạm dừng các hoạt động cưỡng chế hành chính, cưỡng chế thi hành án trên địa bàn TP. Thủ Đức kể từ nay đến Tết âm lịch để đảm bảo cho mọi người dân được ổn định cuộc sống, vui xuân đón Tết.

Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức được giao chỉ đạo khẩn trương xây dựng quy trình xử lý công việc, làm rõ nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian xử lý đúng quy định của pháp luật; nâng cấp, hiệu chỉnh các phần mềm quản lý nhằm kết nối chặt chẽ và thống nhất trong hệ thống từng phòng chức năng và trên địa bàn TP. Thủ Đức.

Thời điểm này, cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền TP. Thủ Đức đã cơ bản hoàn thiện. Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức là ông Hoàng Tùng, nguyên chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

3 phó chủ tịch UBND TP. Thủ Đức là: ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, nguyên phó chủ tịch UBND quận 2; ông Nguyễn Kỳ Phùng, nguyên phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, nguyên phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

11 lãnh đạo phòng, ban trực thuộc UBND TP. Thủ Đức cũng đã được bổ nhiệm. Chánh Văn phòng HĐND và UBND là ông Võ Tấn Quan, nguyên trưởng Phòng Văn xã, UBND TP. HCM.

Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội là ông Phạm Quang Bửu, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 9.

Trưởng Phòng Nội vụ là bà Phạm Hoa Mai, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 2. Chánh Thanh tra là bà Võ Minh Thanh Tùng, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 2.

Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo là ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, nguyên phó chánh Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo TP. HCM. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch là ông Lê Tấn Hồng, nguyên trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 9. Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin là bà Nguyễn Hồng Điệp, nguyên phó chủ tịch UBND quận 2.

Trưởng Phòng Quản lý đô thị là bà Nguyễn Thị Đoan Trang, nguyên trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 2. Trưởng Phòng Kinh tế - Khoa học và Công nghệ là ông Phan Hoàng Đấu, nguyên trưởng Phòng Kinh tế quận 9.

Ngoài ra, ông Trương Thanh Trung, Trưởng Phòng Y tế quận 2, được phân công phụ trách và điều hành Phòng Y tế TP. Thủ Đức cho đến khi có quyết định trưởng phòng.

Ông Đoàn Cao Duy Phong, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai quận 2, được phân công phụ trách và điều hành Phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Thủ Đức cho đến khi có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng.

Tin mới lên