Đô thị

TP. HCM: Đất chưa có đường và liên kết ngoại khu không được tách thửa

(VNF) - Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. HCM đã có văn bản hướng dẫn 24 quận huyện về điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nghiệm thu hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với trường hợp tách thửa đất ở.

TP. HCM: Đất chưa có đường và liên kết ngoại khu không được tách thửa

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc, khu đất chỉ được thực hiện các thủ tục tách thửa sau khi người sử dụng đất thực hiện hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và được cơ quan chức năng nghiệm thu, tiếp nhận.

Theo Quyết định 60, đối với các thửa đất có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, UBND TP. HCM chỉ đạo UBND các quận huyện phải lập tổ công tác liên ngành để xem xét giải quyết.

 Văn bản hướng dẫn của Sở Quy hoạch Kiến trúc nêu rõ trách nhiệm của các địa phương là phải xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm, đánh giá báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng một lần trong việc tách thửa có hình thành đường giao thông.

Việc tách thửa này phải căn cứ vào kế hoạch cụ thể từng năm của quận huyện và căn cứ vào đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn đã được duyệt.

Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng nêu rõ quận huyện phải xác định các khu vực quy hoạch chức năng đất dân cư hiện hữu, đất dân cư hiện hữu kết hợp chỉnh trang, kể cả đất dân cư xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp có chức năng ở thuộc các trường hợp được tách thửa theo Quyết định 60, khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

Việc này là cơ sở quản lý đô thị theo quy hoạch được duyệt trong công tác tách thửa đất ở kết hợp với công tác chỉnh trang đô thị tại khu vực.

Sau khi lập quy hoạch 1/500, quận huyện tổ chức họp tổ công tác liên ngành xem xét và thống nhất phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với các khu đất có nhu cầu tách thửa đất ở

Sở Quy hoạch Kiến trúc lưu ý, để làm cơ sở cho việc tách thửa đất ở đảm bảo yêu cầu đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với quy hoạch, UBND quận huyện cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 các khu đất quy hoạch có chức năng như đã nêu trên. Chậm nhất trong quý II năm 2018, quận huyện phải gửi kế hoạch này cho Sở Quy hoạch Kiến trúc để phối hợp thực hiện.

Trong thời gian chờ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, các trường hợp tách thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, quận huyện lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Quy hoạch Kiến trúc về quy hoạch trước khi chấp thuận cho tách thửa. Sở sẽ có ý kiến bằng văn bản chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận công văn của quận huyện.

Tin mới lên