Bất động sản

TP. HCM đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 25% GRDP vào năm 2025

(VNF) - Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên vừa ký ban hành Chỉ thị 17-CT/TU về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng TP. HCM trở thành đô thị thông minh.

TP. HCM đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 25% GRDP vào năm 2025

TP. HCM đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 25% GRDP vào năm 2025 (ảnh minh họa)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành uỷ TP. HCM yêu cầu thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trên các lĩnh vực và thúc đẩy phát triển kinh tế số, phấn đấu đến năm 2025 kinh tế số đóng góp khoảng 25% tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố.

TP. HCM sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

Nguồn nhân lực môi trường số của thành phố sẽ được ưu tiên đầu tư, trước hết là đào tạo cán bộ, công, viên chức và nâng cao năng lực quản lý. Riêng TP. Thủ Đức, sẽ được ưu tiên nguồn lực để hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.

Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, khoa học công nghệ tích cực đầu tư, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ số thiết yếu.

Ba trụ cột của chương trình chuyển đổi số là xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số; giám sát, đánh giá và công nhận chỉ số chuyển đổi số của từng địa bàn tại thành phố.

Công an thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông được giao khai thác các cơ sở dữ liệu dân cư để cung cấp thêm tiện ích nghiệp vụ; cung cấp các tiện ích cho người dân như định danh, xác thực, dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, di chuyển nội địa...

Năm 2022, TP. HCM đặt mục tiêu thực hiện nhanh, hiệu quả việc chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền số, gắn kết với việc xây dựng TP. HCM trở thành thành phố thông minh.

Mục tiêu này đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin mới lên