Đô thị

TP. HCM: Đến 15/3 phải hoàn thành cơ bản sắp xếp cơ quan ở TP. Thủ Đức

(VNF) - Văn phòng UBND TP. HCM thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức.

TP. HCM: Đến 15/3 phải hoàn thành cơ bản sắp xếp cơ quan ở TP. Thủ Đức

Hoàn thành cơ bản sắp xếp cơ quan ở TP. Thủ Đức chậm nhất 15/3 (ảnh minh họa)

Kết luận buổi họp triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. HCM, Chủ tịch UBND TP. HCM chỉ đạo TP Thủ Đức và các địa phương phải hoàn thành cơ bản việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị chậm nhất là ngày 15/3/2021.

Chủ tịch UBND TP. HCM cũng giao lãnh đạo TP. Thủ Đức khẩn trương hoàn thành các công tác còn dang dở để tổ chức bộ máy sớm ổn định hoạt động; đồng thời, chủ động rà soát tổng thể, xây dựng phương án sắp xếp trụ sở các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị phù hợp và đúng quy định, trên cơ sở đó, báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo 167 và UBND TP. HCM xem xét, quyết định.

Lãnh đạo TP. Thủ Đức cũng được yêu cầu chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế đặc thù tổng thể tạo động lực phát triển TP. Thủ Đức để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp UBND TP. Thủ Đức rà soát hệ thống công nghệ thông tin hiện tại, tham mưu đề xuất đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hành chính thống nhất trong cả hệ thống chính trị (đảng, đoàn thể, nhà nước,...), vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa đảm bảo đáp ứng với yêu cầu xây dựng đô thị thông minh trong những năm tới.

 

Từ khoá: TP. HCM, Thủ Đức,
Tin mới lên