Thị trường

TP. HCM điều chỉnh mức thu phí hạ tầng cảng biển từ 1/8/2022

(VNF) - Tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP. HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 10 của HĐND thành phố về thu phí hạ tầng cảng biển, theo hướng giảm mức phí đường thủy nội địa, doanh nghiệp làm tờ khai ngoài TP. HCM.

TP. HCM điều chỉnh mức thu phí hạ tầng cảng biển từ 1/8/2022

TP. HCM điều chỉnh mức thu phí hạ tầng cảng biển từ 1/8/2022 (ảnh minh họa)

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/82022. Theo nghị quyết, TP. HCM miễn thu phí với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

TP. HCM miễn thu phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển ra vào cảng bằng đường thủy nội địa theo hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về vận tải đường thủy.

Đồng thời TP. HCM cũng giảm 50% mức phí với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng đường thủy nội địa.

Ngoài ra, mức phí hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai tại TP. HCM hay ngoài TP. HCM điều chỉnh cùng một mức thu, tạo sự đồng thuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa của các tỉnh thành khác xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng biển.


Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển ở TP HCM mới vừa được HĐND thành phố thông qua

Mục đích sửa đổi nghị quyết nhằm hỗ trợ hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa cho các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về vận tải đường thủy;

Đồng thời, khuyến khích vận tải đường thủy nội địa phát triển và đồng hành cùng Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Tin mới lên