Tiêu điểm

TP. HCM 'đòi' Chính phủ điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

(VNF) - UBND TP. HCM kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 với mục đích tạo điều kiện cho TP. HCM phát huy tính tự chủ trong quản lý ngân sách.

TP. HCM 'đòi' Chính phủ điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

UBND TP. HCM kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong vừa có văn bản kiến nghị Trung ương phân cấp mạnh hơn cho TP. HCM và TP. Hà Nội so với các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt tạo điều kiện cho TP. HCM phát huy tính tự chủ trong quản lý ngân sách.

Trong văn bản kiến nghị Trung ương, UBND TP. HCM cũng kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Cụ thể, đối với việc HĐND TP ban hành quy định mức chi theo các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp Trung ương, trường hợp mức chi quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp Trung ương là tối đa, cho phép các cơ quan, đơn vị được áp dụng để thực hiện cho phù hợp với phạm vi dự toán ngân sách được giao;

Đồng thời không quy định HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ mức chi tối đa tại văn bản này và khả năng cân đối ngân sách cũng như tình hình thực tế của từng địa phương để quy định mức chi cụ thể.

Về chi hỗ trợ các địa phương trong và ngoài nước, UBND TP. HCM kiến nghị điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước theo hướng bổ sung một số nội dung chi hỗ trợ các địa phương khác liên quan đến việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và di tích lịch sử, truyền thống cách mạng và hỗ trợ công tác an sinh xã hội.

UBND TP. HCM cũng kiến nghị điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước theo hướng quy định toàn bộ số thu thuế bảo vệ môi trường là khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và thành phố theo từng thời kỳ để quy định tỷ lệ điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố cho phù hợp với tình hình thực tế của thành phố.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị Trung ương phân cấp mạnh hơn cho TP. HCM

Ngoài điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, TP. HCM cũng kiến nghị Trung ương phân cấp cho UBND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại cho thành phố không phụ thuộc vào quy mô viện trợ.

Ngoài ra, TP. HCM cũng đề xuất Trung ương phân cấp một số đầu việc khác như: phân cấp cho Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, dự án đầu tư xây dựng công trình cấp 1 trở lên; phân cấp cho Sở Xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của công trình cấp 1;

Phân cấp cho các sở quản lý chuyên ngành trực thuộc UBND TP.HCM được chủ trì thẩm định các dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng các công trình do UBND TP. HCM quyết định đầu tư kể cả dự án nhóm A, công trình cấp đặc biệt, cấp 1;

Phân cấp cho Sở Công Thương chủ trì tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 220kV (công trình cấp 1) thuộc dự án nhóm B trở xuống sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND TP quyết định đầu tư;

Phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ cao;

Phân cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, gia hạn, thay đổi, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy.

Lý giải về những kiến nghị này, UBND TP.HCM cho rằng việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang còn nhiều khó khăn và vướng mắc.

Tin mới lên