Tài chính

TP. HCM: Gamuda Land nợ thuế hơn 540 tỷ đồng, Đức Khải nợ 441 tỷ đồng

(VNF) - Theo Cục Thuế TP. HCM, một số trường hợp nợ thuế lớn kéo dài với số nợ hàng trăm tỷ đồng.

TP. HCM: Gamuda Land nợ thuế hơn 540 tỷ đồng, Đức Khải nợ 441 tỷ đồng

TP. HCM: Gamuda Land nợ thuế hơn 540 tỷ đồng, Đức Khải nợ 441 tỷ đồng.

Báo cáo đánh giá công tác quản lý thuế tháng 10/2020 của Cục Thuế TP. HCM cho thấy, tổng nợ thuế tính đến thời điểm 31/10 là 29.184 tỷ đồng, trong đó số nợ có khả năng thu là 13.044 tỷ đồng, tăng 19,8% so với thời điểm đầu năm và chiếm 44,7% số thuế nợ.

Theo phân tích của Cục Thuế TP. HCM, số nợ thuế lớn chủ yếu liên quan đến các khoản thu từ đất và thuế TNDN hoạt động bất động sản (BĐS) gồm: tiền thuê mặt đất, mặt nước 2.961 tỷ đồng, tăng 7,44% so với năm trước, tương ứng tăng 205 tỷ đồng; tiền sử dụng đất (SDĐ) 1.022 tỷ đồng, giảm 3,86% so với năm trước, tương ứng giảm 41 tỷ đồng; nợ thuế TNDN của các doanh nghiệp (DN) BĐS 327 tỷ đồng, tăng 20,22% so với năm trước, tương ứng tăng 55 tỷ đồng…

Cũng theo Cục Thuế TP. HCM, một số trường hợp nợ thuế lớn kéo dài, với số nợ hàng trăm tỷ đồng như: Công ty Cổ phần Gamuda Land nợ 541 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất 421 tỷ đồng và tiền chậm nộp 120 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đức Khải nợ 441 tỷ đồng, trong đó tiền SDĐ 334 tỷ đồng và tiền chậm nộp 107 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là các trường hợp không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính (254 tỷ đồng); các công ty công ích (468 tỷ đồng); DNNN địa phương (400 tỷ đồng); DN nợ thuế do có tranh chấp, khiếu kiện (860 tỷ đồng)...

Cũng theo báo cáo của Cục Thuế TP. HCM, tính từ đầu năm, đơn vị đã ban hành trên 11,2 triệu lượt thông báo nợ thuế, 68,5 nghìn quyết định cưỡng chế với tổng số tiền nợ thuế tương ứng 46.775 tỷ đồng; đã thu được 4.735 tỷ đồng nợ thuế của năm 2019 chuyển sang; xác định được 47.091 hồ sơ khoanh nợ thuế, với số thuế được khoanh 2.729 tỷ đồng, chiếm gần 37,1% số thuế thuộc diện khoanh nợ.

Tin mới lên