Đô thị

TP. HCM gặp khó khi hoàn trả 26.300 tỷ sai phạm ở Thủ Thiêm

TP. HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép giữ nguyên thẩm quyền trong việc phê duyệt, điều chỉnh dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ở dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND TP.HCM phải thu hồi và hoàn trả 26.300 tỷ đồng đã tạm ứng không đúng quy định từ ngân sách Nhà nước để đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

UBND TP. HCM vừa báo cáo Thủ tướng về một số khó khăn khi hoàn 26.300 tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách Nhà nước để đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo UBND TP. HCM, khoản tiền đã tạm ứng đến thời điểm 30/9/2018 chủ yếu dùng để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản vay của Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Để thu hồi khoản tạm ứng này, thành phố cần thực hiện các thủ tục để quyết toán vào Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thế nhưng, việc quyết toán chưa thể hoàn thành do vẫn còn nhiều hộ dân khiếu nại.

Vì vậy, thành phố kiến nghị Thủ tướng cho phép được tiếp tục thực hiện Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được phê duyệt tại Quyết định số 2466 năm 2007 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 2971 năm 2010.

Điều này đồng nghĩa với việc giữ nguyên giá trị pháp lý về thẩm quyền của TP. HCM trong việc phê duyệt, điều chỉnh dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và có cập nhật bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong phần diện tích 4,39 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An.

Căn cứ Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, UBND TP trình HĐND TP thông qua kế hoạch vốn bố trí cho dự án để thực hiện các thủ tục thanh quyết toán và thu hồi tạm ứng theo quy định.

Liên quan đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong phần diện tích 4,39 ha, UBND TP cho biết đang xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân và lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung cho người dân.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND TP.HCM phải thu hồi và hoàn trả ngay 26.300 tỷ đồng đã tạm ứng không đúng quy định từ ngân sách Nhà nước để đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm tính đến ngày 30/9/2018.

“Trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm về kinh tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước trước ngày 31/12 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Tin mới lên