Tài chính

TP. HCM: Không báo cáo giao dịch, Công đoàn Petrosetco bị xử phạt

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công đoàn Tổng công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco).

TP. HCM: Không báo cáo giao dịch, Công đoàn Petrosetco bị xử phạt

Không báo cáo giao dịch, Công đoàn Petrosetco bị xử phạt.

Theo đó, Công đoàn Petrosetco bị phạt tiền 110 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Theo UBCKNN, Công đoàn Petrosetco đã có hành vi vi phạm hành chính khi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, Công đoàn Petrosetco đã thực hiện mua 266.030 cổ phiếu của Petrosetco (HoSE: PET) và bán 490.000 cổ phiếu PET trong thời gian từ ngày 05/4/2019 đến ngày 15/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Được biết Petrosetco là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực: dịch vụ phân phối, dịch vụ cung ứng và hậu cần, dịch vụ đời sống và dịch vụ bất động sản.

Kết thúc năm 2020 doanh thu hợp nhất Petrosetco đạt 12.400 tỷ đồng, vượt 36,2% so với kế hoạch Đại hội cổ đông giao, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 206 tỷ đồng, vượt 14,5% kế hoạch.

Theo Petrosetco, đóng góp lớn nhất vào sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận năm 2020 là mảng kinh doanh phân phối điện thoại và các sản phẩm IT.

Năm 2021 Petrosetco đặt ra mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 280 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với năm 2020.

Để đạt mục tiêu này Petrosetco cho hay sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình trong mảng phân phối điện thoại, IT, thiết bị y tế,… để mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm sản phẩm mới đồng thời tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy, ngành hàng và không ngừng rà soát các khoản chi phí, sử dụng một cách hợp lý nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh một cách cao nhất. 

Tin mới lên