Tài chính

TP. HCM kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 28.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính nói gì?

(VNF) - Trong thông báo phát đi, Bộ Tài chính cho biết đề nghị hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng của TP. HCM là chính sách đặc thù.

TP. HCM kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 28.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính nói gì?

TP. HCM kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 28.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính nói gì?

Mới đây, UBND TP. HCM đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Trung ương hỗ trợ số tiền gần 28.000 tỷ đồng và 142.200 tấn gạo để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, lương thực dự kiến cho hơn 1,58 triệu hộ, với trên 4,74 triệu người (bình quân 3 người/hộ) lao động nghèo trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Mức hỗ trợ dự kiến là 50.000 đồng/người/ngày, trong thời gian 98 ngày cho hơn 4,74 triệu người lao động nghèo và 1,5 triệu đồng/hộ/tháng trong thời gian 2 tháng cho các hộ nghèo.

Liên quan tới kiến nghị này, ngày 6/9, Bộ Tài chính đã có thông tin phản hồi về việc UBND TP. HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ khẩn cấp gần 28.000 tỷ đồng từ ngân sách và 142.000 tấn gạo cho người nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị thành phố chủ động sắp xếp ngân sách địa phương và có các giải pháp huy động nguồn lực xã hội, các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ người dân cho phù hợp.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ tổng hợp, kiến nghị của các địa phương để trình Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội giải pháp nguồn lực của ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Đối với đề xuất hỗ trợ 142.000 tấn gạo, trên cơ sở đề nghị của UBND TP. HCM, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8, trong đó, giao Bộ Tài chính xuất cấp 71.104,95 tấn gạo cho UBND TP. HCM để cấp cho hơn 4,74 triệu người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong thời gian 1 tháng.

Bộ Tài chính cho biết đến nay Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai xuất 14.549,29 tấn/71.104,95 tấn (đợt 1) để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, ý kiến thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sẽ cân đối, bố trí nguồn gạo để xuất cấp cho địa phương hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời.

Đối với đề nghị hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng để dự kiến hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian 98 ngày cho hơn 4,74 triệu người lao động nghèo và 1,5 triệu đồng/hộ/tháng trong thời gian 2 tháng cho các hộ nghèo, Bộ Tài chính cho rằng đây là chính sách đặc thù do UBND thành phố đề xuất.

Xem thêm: Triển lãm ô tô Việt Nam 2021 tiếp tục bị huỷ

Tin mới lên