Đô thị

TP. HCM ký kết làm đường vành đai 3 với Đồng Nai, Bình Dương và Long An

(VNF) - Ngày 2/7, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp xây dựng dự án đường vành đai 3 giữa TP. HCM và ba tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai.

TP. HCM ký kết làm đường vành đai 3 với Đồng Nai, Bình Dương và Long An

Ngày 2/7, TP. HCM ký kết làm đường vành đai 3 với Đồng Nai, Bình Dương và Long An (ảnh minh họa)

UBND TP. HCM chủ trì tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng đường vành đai 3 TP. HCM. Lãnh đạo 4 địa phương TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An đã tiến hành ký kết quy chế, kế hoạch triển khai để dự án vành đai 3 TP. HCM bảo đảm tiến độ. 

Theo kế hoạch đề ra, tháng 7/2022, Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai nghị quyết của Quốc hội; tháng 10/2022 bắt đầu bàn giao mặt bằng và đến cuối năm 2023 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng.

Thời gian thực hiện thi công dự án 36 tháng, dự án đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến hoàn thành cơ bản phần cao tốc vào tháng 10/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2026.

Theo đó, TP. HCM và ba địa phương ký quy chế phối hợp với nhau và sẽ thực hiện nhiều nhóm công việc chính.

Các địa phương sẽ cụ thể hóa, chi tiết hóa những nội dung Quốc hội cho phép làm đối với dự án. Những việc này sẽ thành quy trình, gắn liền với trách nhiệm, quyền hạn giữa các bộ, ngành và địa phương;

Tiếp theo là lấy ý kiến các tỉnh để hoàn thiện và chính thức trình Chính phủ, công việc này dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2022; 

Kế đến triển khai các thủ tục về nguồn vốn, để đảm bảo tính kịp thời gồm nguồn vốn trung ương và địa phương, sẽ chuyển về cho bốn địa phương theo khối lượng công việc.

Về công tác điều hành, dự án đường vành đai 3 có tám dự án thành phần, mỗi địa phương sẽ có hai dự án và ban quản lý dự án để làm chủ đầu tư triển khai. Trên các ban quản lý dự án sẽ có ban chỉ đạo để chỉ đạo chung cho dự án. Dự án cũng sẽ có tổ giúp việc, hội đồng chuyên gia cố vấn để chỉ đạo. Tổ công tác của Chính phủ sẽ chỉ đạo, điều phối chung với các đơn vị liên quan của bốn địa phương trong quá trình thực hiện, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ của toàn dự án.

TP. HCM sẽ có một hội nghị về giải phóng mặt bằng và phối hợp với ba tỉnh, hướng tới mục tiêu khởi công dự án vào cuối năm 2023.

Về triển khai thủ tục xây dựng cơ bản cho dự án đường vành đai 3, các công việc như chỉ định gói thầu tư vấn, lập dự án nghiên cứu khả thi, trình duyệt báo cáo của dự án phải được hoàn thiện trong năm 2022. Việc thiết kế, thi công và thực hiện xây lắp triển khai dự án phải hoàn thành trước tháng 9/2023.

Cuối cùng, triển khai đề án khai thác quỹ đất hai bên đường vành đai 3 và mời gọi đầu tư.

Tin mới lên