Thị trường

TP. HCM kỳ vọng thu 378 tỷ đồng từ đấu giá quảng cáo trên xe buýt

Sở Giao thông vận tải (GTVT) kỳ vọng đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt lần 5 thu về 63 tỷ đồng hợp đồng 6 tháng, 126 tỷ đồng hợp đồng 1 năm, 252 tỷ đồng hợp đồng 2 năm và 378 tỷ đồng hợp đồng 3 năm.

TP. HCM kỳ vọng thu 378 tỷ đồng từ đấu giá quảng cáo trên xe buýt

Sở GTVT TP. HCM vừa có quyết định phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quảng cáo trên thân xe buýt ở TP. HCM

Sở GTVT TP. HCM vừa có quyết định phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quảng cáo trên thân xe buýt ở TP. HCM lần thứ 5 theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Trong lần đấu giá này, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP. HCM chia nhỏ thành 71 gói đấu giá trên cơ sở 72 tuyến có trợ giá với tổng số phương tiện là 1.152 xe, với giá trị từng gói có thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng, 1 năm, 2 năm và 3 năm.

Tỷ lệ tiền đặt trước tương ứng với thời gian thực hiện hợp đồng. Cụ thể, 5% giá khởi điểm của gói đấu giá cho gói thấu thời gian thực hiện hợp đồng 3 năm; 7% giá khởi điểm cho hợp đồng 2 năm; 10% giá khởi điểm cho hợp đồng 1 năm; 15% giá khởi điểm cho hợp đồng 6 tháng. 

Số tiền đặt trước khi tham gia đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc (bằng chứng thư bảo lãnh của ngân hàng) để đảm bảo thực hiện hợp đồng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trường hợp cùng một gói đấu giá có từ hai đơn vị tham gia trở lên, với thời gian thực hiện hợp đồng khác nhau và trả giá khác nhau sẽ quy về giá trị gói đã trả giá có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn nhất, để xét kết quả trúng đấu giá.

Trường hợp sau khi quy về cùng mốc thời gian thực hiện hợp đồng ngắn nhất nhưng giá trị gói đề xuất của các đơn vị tham gia trả giá vẫn bằng nhau, thì đơn vị đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng dài hơn sẽ được xét trúng đấu giá.

Sở GTVT kỳ vọng số tiền đấu giá 71 gói nói trên nếu thực hiện thành công sẽ thu về số tiền 63 tỷ đồng cho hợp đồng 6 tháng, 126 tỷ đồng cho hợp đồng 1 năm, 252 tỷ đồng cho hợp đồng 2 năm và 378 tỷ đồng cho hợp đồng 3 năm.

Trước đó, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP. HCM mở bốn đợt đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt nhưng đều không thành công.

Tin mới lên