Đô thị

TP. HCM muốn thành lập gấp bộ máy lãnh đạo TP. Thủ Đức

(VNF) - Theo quy định, đến tháng 5/2021, cả nước sẽ bầu Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Nếu TP. HCM không làm hồ sơ thủ tục để các cấp thẩm quyền phê duyệt, TP. Thủ Đức phải chờ 5 năm nữa. Đây chính là lý do phải nhanh chóng thành lập bộ máy lãnh đạo cho TP. Thủ Đức.

TP. HCM muốn thành lập gấp bộ máy lãnh đạo TP. Thủ Đức

TP. HCM muốn thành lập gấp bộ máy lãnh đạo TP. Thủ Đức

Theo ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM, TP. Thủ Đức trong tương lai sẽ là vùng đất có mô hình phát triển mới, nơi đó tích hợp các thế mạnh như khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, logistics và đặc biệt, ngành nghề chủ lực của TP. Thủ Đức trong tương lai sẽ độ kết nối tương tác cao.

Theo quy định đến tháng 5/2021 sẽ bầu Quốc hội, HĐND các cấp. Nếu thành phố không làm hồ sơ thủ tục để các cấp thẩm quyền phê duyệt, sẽ phải chờ 5 năm nữa. Dự kiến nếu được chấp thuận thì tháng 5/2021 sẽ bầu hệ thống chính trị ở thành phố mới này.

Theo Đề án thành lập TP. Thủ Đức trên cơ sở sắp xếp 3 quận: quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, thì đây là mô hình “Thành phố trong Thành phố”, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Qua hơn 20 năm phát triển, trên địa bàn 3 quận này đã hình thành nhiều cơ sở kinh tế, giáo dục đào tạo, hạ tầng mới có ý nghĩa quan trọng với phát triển của thành phố. Căn cứ kết quả nghiên cứu và cơ sở hạ tầng hiện tại, các định hướng, quy hoạch trong tương lai, nơi đây kỳ vọng sẽ đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố, tương đương khoảng 7% tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả nước.

Sau khi thành lập TP. Thủ Đức, TP. HCM sẽ không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, chỉ thay đổi về cơ cấu, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện: giảm 3 quận (2, 9, Thủ Đức), tăng 1 thành phố (TP. Thủ Đức với quy mô diện tích hơn 211 km², dân số hơn 1.013.000 người).

Theo đề án, dự kiến TP. Thủ Đức sẽ giảm 2 phường (thuộc Quận 2 cũ) còn lại 34 phường; là mô hình chính quyền cấp huyện gồm có HĐND và UBND TP. Thủ Đức; mô hình tổ chức chính quyền phường của TP. Thủ Đức không tổ chức HĐND phường, chỉ có UBND phường là cơ quan hành chính làm việc theo chế độ thủ trưởng.

Tin mới lên