Tài chính

TP. HCM: Ngành thuế 'soi' hơn 10.300 doanh nghiệp trong 6 tháng, truy thu và phạt 1.580 tỷ đồng

(VNF) - Cục Thuế TP. HCM cho biết thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đề ra từ đầu năm, tính đến hết tháng 6/2019, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 10.344 doanh nghiệp, tăng gần 2,7% so với nửa đầu năm ngoái, nhưng số thuế truy thu và phạt giảm 28,5%, đạt khoảng 1.583 tỷ đồng.

TP. HCM: Ngành thuế 'soi' hơn 10.300 doanh nghiệp trong 6 tháng, truy thu và phạt 1.580 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế trong 6 tháng đầu năm cũng đạt được một số kết quả như giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 224,5 tỷ đồng; giảm lỗ 6.873 tỷ đồng; đã nộp vào ngân sách nhà nước 1.053 tỷ đồng, đạt 66,52% tổng số tiền thuế truy thu, phạt.

Về công tác kiểm tra, Cục Thuế TP. HCM đã rà soát kiểm tra 40.627 hồ sơ kê khai thuế tại trụ sở cơ quan, phát hiện nhiều vi phạm với số thuế kê khai bổ sung là 35 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng kiểm tra tại doanh nghiệp 10.092 lượt với số thuế truy thu và phạt 1.192 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 180 tỷ đồng; giảm lỗ 4.833 tỷ đồng; đã nộp ngân sách nhà nước 835 tỷ đồng, đạt 70% số thuế truy thu, phạt.

Về công tác thanh tra, Cục Thuế đã thực hiện thanh tra được 252 hồ sơ với số thuế truy thu và phạt 391 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 44,5 tỷ đồng; giảm lỗ 2.040 tỷ đồng; đã nộp ngân sách nhà nước 218 tỷ đồng.

Chia sẻ về hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Cục Thuế TP. HCM cho hay sẽ tiếp tục tập trung theo các chuyên đề, các kế hoạch được phê duyệt nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thuế, chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế, tạo môi trường lành mạnh trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế về tình hình thu ngân sách cho thấy thu 6 tháng đầu năm do toàn ngành thực hiện ước đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo Tổng cục Thuế, có nhiều khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 30.350 tỷ đồng, bằng 68% so với dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ trên cơ sở giá dầu thô bình quân 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 68,4 USD/thùng, bằng 105,2% so với giá dự toán, bằng 96% so với cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 567.437 tỷ đồng, bằng 50,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết... ước đạt 462.564 tỷ đồng, bằng 48,9% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng cục Thuế cho hay nếu không kể các khoản tăng thu từ năng lực sản xuất mới, tăng thu do thay đổi chính sách thuế và các khoản thu đột biến phát sinh trong 6 tháng đầu năm thì thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và xổ số kiến thiết, số thu tăng 10,5% so với cùng kỳ.

So với dự toán, có 10/18 khoản thu, sắc thuế đạt trên 51%, trong đó: thuế thu nhập cá nhân ước đạt 53,7%; lệ phí trước bạ ước đạt 54,3%; thu từ xổ số ước đạt 67,6%; tiền thuê đất ước đạt 67,3%; tiền sử dụng đất ước đạt 63%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên nước ước đạt 109,8%.

Được biết, dự toán thu năm 2019 Quốc hội giao cho cơ quan thuế là 1,168 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với thực hiện năm 2018.

Trong đó thu dầu thô là 44.600 tỷ đồng, bằng 67,5% so với thực hiện năm 2018, trên cơ sở sản lượng 10,43 triệu tấn; giá dầu dự kiến khoảng 65 USD/thùng; thu nội địa là 1,123 triệu tỷ đồng, tăng 3,9% so với thực hiện năm 2018.

Tin mới lên