Bất động sản

TP. HCM sẽ đầu tư 386 dự án từ nguồn thu của các cơ quan nhà nước

(VNF) - UBND TP. HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.

TP. HCM sẽ đầu tư 386 dự án từ nguồn thu của các cơ quan nhà nước

TP. HCM sẽ đầu tư 386 dự án với hơn 11.000 tỷ đồng từ nguồn thu của các cơ quan nhà nước

Trên cơ sở dự kiến khả năng huy động và cân đối vốn từ nguồn thu nêu trên, TP. HCM dự kiến đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 là 386 dự án với tổng nhu cầu kế hoạch đầu tư trung hạn là 11.121 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng số vốn nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư thực tế đến năm 2021 của các đơn vị là 6.167 tỷ đồng. Do đó, UBND TP. HCM sẽ rà soát bố trí kế hoạch vốn hằng năm từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư đảm bảo phù hợp khả năng cân đối theo số vốn thực tế.

Theo UBND TP. HCM, việc triển khai thực hiện phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo các nguyên tắc là: bố trí vốn để hoàn ứng trước; bố trí vốn hoàn trả các khoản vốn vay đến hạn thanh toán; bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, dự án đang thực hiện chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025; bố trí vốn cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025; bố trí vốn cho các dự án đề xuất chủ trương đầu tư mới trong giai đoạn 2021 - 2025.

UBND TP. HCM cho rằng việc đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 bằng nguồn vốn trên sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025; nâng cấp, cải thiện được cơ sở vật chất và tạo môi trường làm việc, sinh hoạt cho viên chức, người lao động.

Đặc biệt, một số dự án lĩnh vực y tế hoàn thành sẽ cải thiện được cảnh quan, khuôn viên bệnh viện thông thoáng cho người dân đến thăm, khám bệnh… nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân;

Đồng thời, đầu tư đổi mới trang thiết bị, máy móc có công nghệ hiện đại, đáp ứng được xu hướng phát triển liên tục về công nghệ… tạo ra nguồn thu để tái đầu tư, san sẻ gánh nặng đầu tư từ ngân sách thành phố.

Tin mới lên