Đô thị

TP. HCM sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án chuyển 5 huyện thành quận, thành phố

(VNF) - UBND TP. HCM chỉ đạo Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND TP. HCM thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án về đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP. HCM) giai đoạn 2021 - 2030 và các nhóm nghiên cứu, xây dựng các đề án nhánh.

TP. HCM sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án chuyển 5 huyện thành quận, thành phố

TP. HCM sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án chuyển 5 huyện thành quận, thành phố (ảnh minh họa)

Văn phòng UBND TP. HCM vừa có văn bản thông báo kết luận chỉ đạo của ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP. HCM tại cuộc họp về công tác chuẩn bị xây dựng đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP. HCM), giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, UBND TP. HCM chỉ đạo Sở Nội vụ điều chỉnh, thay đổi tên đề án thành kế hoạch xây dựng đề án về đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP. HCM), giai đoạn 2021 – 2030, trình UBND TP. HCM trước ngày 16/4.

Trong quý III/2021, Sở Nội vụ làm chủ nhiệm đề án, phối hợp các sở, ngành chuyên môn tổ chức nghiên cứu, xây dựng các đề án nhánh về: kinh tế đô thị do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; văn hóa đô thị do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì; hạ tầng đô thị do Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì; con người đô thị do Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM chủ trì và quản lý nhà nước do Sở Nội vụ chủ trì.

Trong quý IV/2021, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả các đề án nhánh, xây dựng, hoàn thiện đề án về đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP. HCM), giai đoạn 2021 - 2030 trình Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM.

Sở Nội vụ tham mưu UBND TP. HCM trong việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án về đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP. HCM) giai đoạn 2021 - 2030 và các nhóm nghiên cứu, xây dựng các đề án nhánh.

Đồng thời, UBND các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè thành lập các tổ nghiên cứu (hay bộ phận nghiên cứu) trên cơ sở Ban chỉ đạo của TP. HCM chủ động rà soát các tiêu chí; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề án nhánh nêu trên; định hướng quy hoạch, phát triển đô thị trong tương lai sau khi chuyển huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP. HCM).

Trước đó, tháng 3/2021, Sở Nội vụ TP. HCM có tờ trình gửi UBND TP. HCM về công tác chuẩn bị xây dựng đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP. HCM) giai đoạn 2021-2030.

Lộ trình đề xuất thực hiện theo 2 giai đoạn: giai đoạn 2021-2025, sẽ chuyển các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thành quận (hoặc thành lập thành phố thuộc TP. HCM); giai đoạn 2025-2030 sẽ chuyển 2 huyện còn lại là Củ Chi và Cần Giờ thành quận (hoặc thành lập thành phố thuộc TP. HCM).

Tin mới lên