Thị trường

TP. HCM: Sở Công Thương đề xuất chi 55,5 tỷ đồng hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống

(VNF) - Sở Công Thương TP. HCM kiến nghị UBND thành phố các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 trong năm 2021.

TP. HCM: Sở Công Thương đề xuất chi 55,5 tỷ đồng hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống

Sở Công Thương đề xuất chi 55,5 tỷ đồng hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống bị ảnh hưởng từ đợt Covid-19 này (ảnh minh họa)

Ngày 8/6, Sở Công Thương TP. HCM gửi công văn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2021.

Tại TP. HCM hiện có 237 chợ truyền thống đang gặp khó khăn trong kinh doanh. Trong công văn, Sở Công Thương TP. HCM đánh giá tác động của dịch COVID-19 khiến mãi lực tại các chợ truyền thống ngày càng giảm, thương nhân gặp không ít khó khăn. Từ đó, Sở Công Thương kiến nghị UBND TP. HCM hỗ trợ trực tiếp đối với các thương nhân kinh doanh tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố.

Đối tượng được hỗ trợ là các cá nhân, tổ chức kinh doanh tại chợ có điểm kinh doanh, quầy hàng, sạp hàng, ki ốt, cửa hàng được bố trí trong phạm vi chợ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với đơn vị quản lý chợ và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; có mã số thuế và theo danh sách thương nhân kinh doanh tại chợ do các đơn vị quản lý chợ quản lý.

Số tiền hỗ trợ 1 tháng được tính bằng 50% trên mức thu phí chợ cao nhất được quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 12/2/2007 của UBND TP. HCM về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn (chợ hạng 1 có mức thu không quá 200.000 đồng/m2/tháng; chợ hạng 2 có mức thu không quá 140.000 đồng/m2/tháng; chợ hạng 3 có mức thu không quá 100.000 đồng/m2/tháng). Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8/2021.

Ngân sách Nhà nước sẽ chi hỗ trợ trực tiếp.

Theo tính toán của Sở Công Thương TP. HCM, với mức trung bình là 200.000 đồng/m2/tháng, diện tích kinh doanh trung bình của 1 sạp chợ là 3m2 và tổng số sạp chợ là 72.510, tổng kinh phí hỗ trợ trong 3 tháng dự kiến khoảng 55,5 tỷ đồng.

Sở Công Thương TP. HCM cũng kiến nghị UBND TP. HCM miễn 100% chi phí tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại (theo hình thức trực tiếp và trực tuyến) cho các doanh nghiệp thành phố trong năm nay.

Từ khoá: TP. HCM, covid- 19,
Tin mới lên