Đô thị

TP. HCM tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

(VNF) - UBND TP. HCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành và đơn vị liên quan về tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

TP. HCM tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

TP. HCM tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ (ảnh minh họa)

Theo đó, UBND TP. HCM giao Cục Thuế TP. HCM chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan làm việc, xem xét kiến nghị của các nhà đầu tư.

Từ đó, tham mưu, đề xuất UBND TP. HCM phương án giải quyết đối với vé tháng, vé quý chưa sử dụng trong thời gian tạm dừng thu theo chỉ đạo của UBND TP. HCM.

Đồng thời, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án có liên quan để lập biên bản ghi nhận sự việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ ngay sau khi nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tổ chức thu trở lại và giao trách nhiệm cung cấp, công bố thông tin về công tác tổ chức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định trước thời điểm tổ chức thu trở lại.

Do phải tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, UBND TP. HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND TP. HCM thủ tục có liên quan về điều chỉnh hợp đồng BOT, phụ lục hợp đồng BOT và các văn bản pháp lý có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Tin mới lên