Tài chính

TP. HCM thanh, kiểm tra hơn 12.000 doanh nghiệp, phạt vi phạm thuế 2.500 tỷ đồng

(VNF) - Cục Thuế TP. HCM cho biết lũy kế 8 tháng đầu năm, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được 12.263 doanh nghiệp, phát hiện nhiều vi phạm với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn lên đến 2.502 tỷ đồng.

TP. HCM thanh, kiểm tra hơn 12.000 doanh nghiệp, phạt vi phạm thuế 2.500 tỷ đồng

TP. HCM thanh, kiểm tra hơn 12.000 doanh nghiệp, phạt vi phạm thuế 2.500 tỷ đồng.

Cụ thể, về công tác thanh tra, Cục Thuế TP. HCM đã thực hiện 725 hồ sơ với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn 943 tỷ đồng, tăng 98% về số hồ sơ thanh tra và tăng 80% về số truy thu, phạt, truy hoàn so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với công tác kiểm tra, đơn vị đã rà soát, kiểm tra được 26.201 hồ sơ kê khai thuế và tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp 12.263 lượt với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 1.559 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 356 tỷ đồng, giảm lỗ 14.372 tỷ đồng.

Về kế hoạch thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm, đại diện Cục Thuế TP. HCM cho biết đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Song song đó là điều chỉnh kế hoạch thanh tra kiểm tra theo hướng tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có đột biến về doanh thu và lợi nhuận ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh; trao đổi với doanh nghiệp trước việc tiến hành thanh tra, kiểm tra để không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…”, vị đại diện nói.

Báo cáo trước đó của Cục Thuế TP. HCM cho hay tính đến hết tháng 8/2020, tổng nợ thuế trên địa bàn là 29.438 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2019 tăng 20,7%, tương ứng tăng 5.047 tỷ đồng.

Trong đó nợ dưới 90 ngày và trên 90 ngày là 13.282 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 45,12%; nợ khó thu là 13.883 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 47,16%; nợ đang xử lý là 1.401 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,76%; nợ đang khiếu nại là 872 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,96%.

Để thu hồi nợ thuế hiệu quả, Cục Thuế TP. HCM đã thực hiện nhiều biện pháp đốc thu như thực hiện gần 8 triệu lượt thông báo nợ thuế; ban hành trên 48.200 quyết định cưỡng chế với số tiền là 21.760 tỷ đồng.

Trong 7 tháng năm 2020, Cục Thuế TP. HCM đã thu hồi 3.117 tỷ đồng nợ thuế (từ thời điểm 31/12/2019), đạt 13,71% kế hoạch quý III và 40,82% kế hoạch cả năm 2020.

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo trước đó của Tổng cục Thuế cho biết hết 8 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý ước đạt 752.615 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 25.481 tỷ đồng, bằng 72,4% so với dự toán, bằng 64,4% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nội địa ước đạt 727.134 tỷ đồng, bằng 59,6% so với dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ.

Trong 8 tháng, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 41.248 cuộc thanh, kiểm tra; kiểm tra 357.323 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 34.691,5 tỷ đồng, bằng 121,2% so với cùng kỳ 2019.

Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 12.051 tỷ đồng, bằng 154,3% so với cùng kỳ năm 2019; giảm lỗ là 21.665 tỷ đồng, bằng 110,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.918,1 tỷ đồng, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tin mới lên