Đô thị

TP. HCM: Tháo gỡ vướng mắc để hút vốn đầu tư

(VNF) - Theo Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM, hiện nay đang có gần 10.000 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực tại địa phương này, với tổng vốn đầu tư 48,2 tỷ USD.

TP. HCM: Tháo gỡ vướng mắc để hút vốn đầu tư

TP. HCM: Tháo gỡ vướng mắc để hút vốn đầu tư

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đăng ký và bổ sung của doanh nghiệp trong nước đạt 196.323 tỷ đồng.

Về thu hút vốn FDI, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, thành phố thu hút được 337,76 triệu USD, giảm 29,71% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 3 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 115,04 triệu USD (giảm 98,39% số dự án cấp mới và tăng 38,1% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Có 22 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 53,28 triệu USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn). Thành phố cũng chấp thuận cho 168 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 169,45 triệu USD.

Về hoạt động đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư công tại TP. HCM đã giải ngân được hơn 35.100 tỷ đồng, đạt 83,6% tổng kế hoạch vốn thành phố giao (41.984 tỷ đồng). Trong đó có 22 dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (64 tỷ đồng); 166 dự án PPP (323 tỷ đồng); 14 dự án tham gia chương trình kích cầu được UBND TP phê duyệt (1.733 tỷ đồng). Ngoài ra, TP. HCM đang triển khai 9 dự án ODA với tổng vốn đầu tư hơn 122.500 tỷ đồng (đã giao 15.500 tỷ đồng, vốn đối ứng 897.500 tỷ đồng); 14 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Năm qua, số lượng vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào TP. HCM đạt 4,36 tỷ USD, tuy con số này giảm 47,5% so với cùng kỳ nhưng đạt cao nhất so với các tỉnh thành cả nước. Như vậy, trên địa bàn TP. HCM hiện đang có gần 10.000 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 48,2 tỷ USD.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, mục tiêu năm 2021 là thu hút 5,4 tỷ USD vốn FDI. Trong đó bao gồm: lập mới hơn 40.000 doanh nghiệp; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) thuộc top 5 của cả nước; tỉ lệ hài lòng của người dân đạt trên 91%; giải quyết, xử lý tất cả các phản ánh của người dân; 98% hồ sơ được xử lý đúng hạn; toàn bộ văn bản, tài liệu, trao đổi công việc giữa các cơ quan hành chính xử lý bằng điện tử…

Theo lãnh đạo UBND TP. HCM, thành phố phải có những biện pháp quyết liệt, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để huy động nguồn lực tốt hơn. Vướng mắc lớn nhất của vấn đề này chính là thủ tục trong việc đăng ký đầu tư, kinh doanh.

Tin mới lên