Tài chính

TP. HCM: Thu nội địa ngành thuế đạt gần 48.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu 2018

(VNF) - Lũy kế 2 tháng đầu năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn TP. HCM được 47.903 tỷ đồng, đạt 17,82% dự toán năm 2018 và tăng 9,62% so với cùng kỳ năm 2017.

TP. HCM: Thu nội địa ngành thuế đạt gần 48.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu 2018

Thu nội địa ngành thuế TP. HCM đạt gần 48.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo tình hình quản lý thu ngân sách Nhà nước tháng 2/2018 của Cục Thuế TP. HCM, tổng thu nội địa trong tháng được 16.901 tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng được 47.903 tỷ đồng, đạt 17,82% dự toán năm 2018 và tăng 9,62% (so cùng kỳ năm 2017).

Trong đó, tính chung 2 tháng, thu nội địa trừ dầu được 44.559 tỷ đồng, đạt 17,39% dự toán và tăng 8,18%; thu từ dầu thô được 3.344 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán và tăng 33,37%; thu nội địa trừ dầu, trừ xổ số kiến thiết, trừ tiền sử dụng đất, trừ lợi nhuận còn lại được được 39.842 tỷ đồng, đạt 17,19% dự toán và tăng 9,21%.

Về tình hình thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo cho biết, số thu 2 tháng được 28.485 tỷ đồng, đạt 17,25% dự toán và tăng 8,46%, chiếm tỷ trọng 63,93% trên tổng số thu nội địa trừ dầu thô.

Trong đó, 2 tháng đầu năm, thu từ khu vực kinh tế Nhà nước được 4.454 tỷ đồng, đạt 17,13% dự toán và tăng 11,95%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 11.438 tỷ đồng, đạt 15,23% dự toán và giảm 2,11%; thu từ khu vực doanh nghiệp công thương nghiệp ngoài quốc doanh được 12.593 tỷ đồng, đạt 19,68% dự toán và tăng 18,81%.

Trong 3 loại thuế chính của khu vực kinh tế, thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thu có tỷ lệ tăng cao nhất với mức tăng 17,94%. Thuế giá trị gia tăng có mức tăng 9,02%. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt lại giảm 18,81% so với cùng kỳ 2017.

Theo báo cáo tại cuộc họp giao ban mới đây, Tổng cục Thuế cho biết trong tháng 2/2018, thu ngân sách nội địa được 70.500 tỷ đồng, đạt 6,6% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng số thu ngân sách Nhà nước do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 188.500 tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trên cơ sở giá dầu thô và sản lượng xuất bán tăng cao hơn so với cùng kỳ, số thu từ dầu thô ước đạt 9.108 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán, tăng 28,2%; thu nội địa ước đạt 179.392 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán, tăng 12,6%.

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 150.918 tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Riêng số thu ngân sách trung ương luỹ kế 2 tháng năm 2018 ước đạt 83.000 tỷ đồng, bằng 16,5% dự toán, tăng 12,3% so với cùng kỳ; thu gân sách địa phương ước đạt 105.500 tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tin mới lên