Thị trường

TP. HCM ủy quyền việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(VNF) - Ủy ban nhân dân TP. HCM vừa ủy quyền cho Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP. HCM chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho một số cơ sở. 

TP. HCM ủy quyền việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

TP. HCM ủy quyền việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. (Ảnh minh hoạ)

Các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm: Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cùng với đó là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân TP ủy quyền cho UBND quận - huyện chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc UBND quận - huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Ủy ban nhân dân TP cũng giao Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân TP về việc thực hiện các nội dung thuộc phạm vi nhiệm vụ ủy quyền theo quy định pháp luật và tổ chức thông tin rộng rãi các nội dung được ủy quyền cho các tổ chức, cá nhân được biết; tổ chức sắp xếp, bố trí các nguồn lực để thực hiện các nội dung đã được ủy quyền; xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời có văn bản gửi Sở Nội vụ để tổng hợp và phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân TP xin ý kiến chỉ đạo.

Còn UBND các quận - huyện chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc thực hiện các nội dung thuộc phạm vi nhiệm vụ ủy quyền theo quy định pháp luật và tổ chức thông tin rộng rãi các nội dung được ủy quyền cho các tổ chức, cá nhân được biết; tổ chức sắp xếp, bố trí các nguồn lực để thực hiện các nội dung đã được ủy quyền; xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời có văn bản báo cáo gửi Ban Quản lý ATTP tổng hợp và phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết hoặc báo cáo UBND TP xin ý kiến chỉ đạo. Được biết thời gian ủy quyền từ nay đến hết ngày 1/4/2023.

Tin mới lên