Đô thị

TP. HCM xin tiếp tục điều chỉnh phê duyệt 3 dự án tại Thủ Thiêm

UBND TP. HCM kiến nghị Trung ương cho phép các nhà đầu tư được phép rà soát, cập nhật, lập hồ sơ điều chỉnh dự án.

TP. HCM xin tiếp tục điều chỉnh phê duyệt 3 dự án tại Thủ Thiêm

TP. HCM đề nghị Chính phủ cho tiếp tục điều chỉnh phê duyệt 3 dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP. HCM vừa kiến nghị Thủ tướng, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ gỡ vướng cho 3 dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT trong khu đô thị mới Thủ Thiêm bị Thanh tra Chính phủ kết luận có sai phạm.

Ba dự án này gồm: Dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm; Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc thuộc khu chức năng số 3, số 4 và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ trong khu đô thị mới Thủ Thiêm).

Theo UBND TP. HCM, vừa qua Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trên thực tế, đến nay các dự án trên đã hết thời gian thực hiện dự án theo các quyết định phê duyệt nhưng vẫn chưa hoàn thành công trình do vướng giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện có một số nội dung phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh dự án (như điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư...). Các nhà đầu tư đang lập hồ sơ điều chỉnh để trình thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định.

Trong thời gian chờ kết quả của Kiểm toán Nhà nước, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ chấp thuận cho UBND TP. HCM chỉ đạo các nhà đầu tư căn cứ kết luận Thanh tra Chính phủ để tổ chức rà soát, cập nhật, lập hồ sơ điều chỉnh dự án; trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi có kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBND TP sẽ chỉ đạo sở ngành, đơn vị liên quan và các nhà đầu tư dự án tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các vấn đề liên quan dự án (nếu có).

Theo UBND TP. HCM, đề xuất này nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án, sớm hoàn thành công tác điều chỉnh dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan, sớm hoàn thành đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai sót, vi phạm của TP. HCM khi thực hiện 3 dự án này.

Cụ thể, đối với dự án BT 4 tuyến đường chính, TP. HCM đã chỉ định Công ty Cổ phần Đại Quang Minh là nhà đầu tư dự án khi chưa yêu cầu lập hồ sơ đề xuất và đánh giá các tiêu chuẩn về kinh nghiệm, chưa đánh giá năng lực tài chính.

Dự án này được thành phố phê duyệt tổng mức đầu tư hơn 12.180 tỷ khi chưa làm rõ ý kiến của các sở, ngành liên quan. Thanh tra cũng phát hiện một số khoản phê duyệt không đúng quy định với tổng giá trị hơn 1.500 tỷ.

Trong khi đó, tại dự án BT cầu Thủ Thiêm 2, dù được Thủ tướng chấp thuận cho phép chỉ định nhà đầu tư, TP. HCM lại thay đổi nhà đầu tư, lựa chọn Công ty cổ phần Đại Quang Minh thay vì Vinaconex như chủ trương trước đó.

Đặc biệt, thành phố chọn nhà đầu tư này khi chưa có báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, chưa xem xét kỹ đến các điều kiện về năng lực, kinh nghiệm.

Còn đối với dự án BT hạ tầng khu dân cư phía Bắc, thanh tra phát hiện trong tổng mức đầu tư được phê duyệt có hơn 411 tỷ là chi phí không đúng quy định. Thành phố cũng được xác định đề ra biện pháp thi công không phù hợp, phải thay đổi, dẫn đến chi phí thực tế phải giảm so với tổng mức đầu tư là hơn 118 tỷ đồng.

Tin mới lên