Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh thanh tra 15 tổ chức sử dụng đất trên địa bàn

(VNF) - Sở Tài nguyên- Môi trường TP. HCM vừa công bố Quyết định 1179/QĐ-STNMT-TTr về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn đối với 15 tổ chức đang sử dụng đất.

TP. Hồ Chí Minh thanh tra 15 tổ chức sử dụng đất trên địa bàn

TP. HCM thanh tra đột xuất 15 tổ chức sử dụng đất trên địa bàn (ảnh minh họa)

Theo đó, 15 đơn vị sử dụng đất sẽ được thanh tra, bao gồm 2 đơn vị sự nghiệp công lập, 7 công ty cổ phần, 3 doanh nghiệp nhà nước và 3 công ty tư nhân.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường, trong quá trình thanh tra nếu phát hiện những vấn đề chưa đúng, có tính chất khách quan thì sẽ hướng dẫn đơn vị thực hiện cho đúng quy định của pháp luật; nếu phát hiện những sai phạm có tính chất hệ thống, cố ý, kéo dài thì sẽ xử lý nghiêm.

Việc thanh tra lần này là thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên- Môi trường về việc tăng cường, giám sát để các tổ chức được giao đất, thuê đất sử dụng đất một cách hiệu quả nhất, đúng mục đích; cũng như việc chỉ đạo của UBND TP. HCM về việc sau khi có kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố thì việc thực hiện kết luận thanh tra của các đơn vị liên quan như thế nào.

Việc Thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn TP. HCM sẽ diễn ra trong thời gian 30 ngày. Thời kỳ thanh tra là từ khi tổ chức được giao đất, cho thuê đất đến nay. 

Trước đó, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc đã có buổi làm việc với UBND TP. HCM về nội dung kiến nghị liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường để đưa vào dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, đối với lĩnh vực đất đai, UBND thành phố kiến nghị cho thành phố thí điểm xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, trình HĐND thành phố thông qua.

Trên cơ sở đó, UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất, không phân biệt giá trị tính theo bảng giá đất.

Đồng thời, đề nghị cho TP. HCM áp dụng việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất cùng mục đích sử dụng thì bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi theo tỷ lệ phần trăm… Thí điểm cho thành phố được tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án nhóm B trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cho phép Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai công tác khai thác ngắn hạn đối với các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất…

Tin mới lên