Ngân hàng

TPBank: Lợi nhuận trước thuế quý I/2019 đạt hơn 850 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ

(VNF) - Kết thúc quý I/2019, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 1.886 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với quý I/2018. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 853 tỷ đồng, tăng 66%.

TPBank: Lợi nhuận trước thuế quý I/2019 đạt hơn 850 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ

TPBank: Lợi nhuận trước thuế quý I/2019 đạt hơn 850 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2019. TPBank cũng là một trong số các ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên.

Theo số liệu báo cáo tài chính của TPBank, kết thúc quý I/2019, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 1.886 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với quý I/2018. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 853 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ.

Tính đến hết 31/3/2019, tổng tài sản của TPBank đạt gần 140 nghìn tỷ đồng, tăng gần 3% so với cuối năm 2018. Vốn chủ sở hữu đạt 11,3 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, TPBank cho biết hệ số an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II của ngân hàng đạt trên 10%.

Ba tháng đầu năm, tổng huy động của TPBank đạt trên 125 nghìn tỷ đồng, tăng 14 nghìn tỷ đồng tương đương gần 13% so với cùng kỳ. Trong đó, huy động từ thị trường 1 đạt gần 89 nghìn tỷ đồng, tương đương 71% tổng huy động của cả quý.

Dư nợ thị trường 1 đạt 93,6 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khoảng 1%.

 

Tin mới lên