Ngân hàng

TPBank tính mua tối đa 24 triệu cổ phiếu quỹ

(VNF) - Cổ phiếu TPB hiện đang được giao dịch với thị giá 23.900 đồng. Nếu tính theo mức giá này, số tiền TPBank bỏ ra để mua vào 24 triệu cổ phiếu quỹ là khoảng 574 tỷ đồng.

TPBank tính mua tối đa 24 triệu cổ phiếu quỹ

TPBank tính mua tối đa 24 triệu cổ phiếu quỹ

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, số lượng cổ phiếu TPBank đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa là 24 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,8% vốn điều lệ. Nguồn vốn thực hiện là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo báo cáo tài chính kiểm toán thời điểm 31/12/2018).

Thời gian dự kiến giao dịch là sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu. Ngày bắt đầu thực hiện dự kiến sau ngày 10/6/2019.

Cổ phiếu TPB hiện đang được giao dịch với thị giá 23.900 đồng. Nếu tính theo mức giá này, số tiền tối đa TPBank bỏ ra vào khoảng 574 tỷ đồng.

Theo số liệu báo cáo tài chính quý I/2019 của TPBank, kết thúc quý, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 1.886 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với quý I/2018. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 853 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ.

Tính đến hết 31/3/2019, tổng tài sản của TPBank đạt gần 140 nghìn tỷ đồng, tăng gần 3% so với cuối năm 2018. Vốn chủ sở hữu đạt 11,3 nghìn tỷ đồng.

Ba tháng đầu năm, tổng huy động của TPBank đạt trên 125 nghìn tỷ đồng, tăng 14 nghìn tỷ đồng tương đương gần 13% so với cùng kỳ. Trong đó, huy động từ thị trường 1 đạt gần 89 nghìn tỷ đồng, tương đương 71% tổng huy động của cả quý.

Dư nợ thị trường 1 đạt 93,6 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khoảng 1%.

 

Tin mới lên