Trị giá quà tặng từ bao nhiêu trở lên thì người được tặng quà phải báo cáo