Trụ sở chính của Bamboo Airways đang nằm ở sân bay Phù Cát