Ngân hàng

Trả lãi thiếu gần 10 tỷ, Vietcombank khẳng định không có động cơ vụ lợi

(VNF) – Vietcombank đã chính thức lên tiếng phản hồi về nghi án ém gần 10 tỷ đồng lãi tiền gửi trong năm 2015, theo đó, nhà băng này khẳng định không có động cơ vụ lợi.

Trả lãi thiếu gần 10 tỷ, Vietcombank khẳng định không có động cơ vụ lợi

Vietcombank đã chính thức lên tiếng về nghi án ém gần 10 tỷ đồng lãi tiền gửi trong năm 2015 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa chính thức lên tiếng phản hồi về nghi án ém gần 10 tỷ đồng lãi tiền gửi trong năm 2015 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Phía Vietcombank cho biết, trong hệ thống phần mềm Vietcombank mua của đối tác nước ngoài có cấu phần quản lý tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, trong đó có cài đặt sẵn tham số để mặc định đối với các tài khoản không kỳ hạn có mức lãi tiền gửi cộng dồn trong 1 tháng có giá trị nhỏ hơn 0,1 USD hoặc tương đương thì hệ thống tự động làm tròn xuống.

Trên thực tế, đa phần các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn có mức lãi hàng tháng cộng dồn chỉ khoảng vài chục đồng/tháng.

Vietcombank cho biết thêm, theo thông lệ quốc tế và thực tế tại Việt Nam, một số ngân hàng thực hiện thu phí quản lý tài khoản đối với những tài khoản có số dư thấp nhằm bù đắp những chi phí quản lý. Đối với Vietcombank, đến nay, ngân hàng vẫn chưa thực hiện việc thu phí quản lý tài khoản kể cả đối với các tài khoản có số dư thấp. Hiện nay, Vietcombank đã thực hiện nâng cấp hệ thống và đã giải quyết được vấn đề liên quan đến tham số nêu trên đồng thời đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

"Trong sự việc này, Vietcombank khẳng định không có động cơ vụ lợi và Kiểm toán Nhà nước đã xác nhận nội dung này", phía Vietcombank nhấn mạnh.

Vietcombank

Vietcombank khẳng định không có động cơ vụ lợi trong nghi án ém lãi tiền gửi

Về hệ thống công nghệ mua từ năm 1998, Vietcombank cho biết, thực tế, hàng năm hệ thống công nghệ thông tin của Vietcombank luôn được nâng cấp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và yêu cầu hoạt động kinh doanh cũng như quản trị nội bộ của Vietcombank. Hiện tại, Vietcombank đang tập trung đầu tư nâng cấp và triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai theo chiến lược của ngân hàng cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã công bố Kết quả kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến lập báo cáo tài chính năm 2015 của Vietcombank, theo đó, ngân hàng này đã không trả đủ lãi tiền gửi cho khách hàng trong 16 năm qua.

Từ kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Vietcombank thực hiện hạch toán và chi trả lãi tiền gửi không kỳ hạn cho khách hàng phát sinh năm 2015 số tiền 9.766.135.153 đồng; tính và hạch toán đầy đủ số lãi phát sinh năm 2016 theo quy định.

Tin mới lên