Tài chính

Tracodi dừng phương án phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HoSE: TCD) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Tracodi dừng phương án phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Tracodi (TCD) dừng phương án phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ do chưa phù hợp Nghị định 65.

Nguyên nhân là do phương án này chưa phù hợp với Nghị định số 65 vừa ban hành ngày 16/9 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153 về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

HĐQT Tracodi cũng cho biết tình hình thị trường vốn trong quý IV có nhiều thay đổi, công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 16/9, Tracodi dự kiến phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng trong khi quy định mới là từ 100 triệu đồng) không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành, thời điểm phát hành trái trong quý III và quý IV năm nay.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần). Sau đó lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Tracodi cho biết tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Sơn Long (cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức; quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy của Sơn Long; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dự án Bãi Cháy và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan).

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Tracodi ghi nhận doanh thu thuần là 1.218 tỷ đồng, giảm 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế là 395 tỷ đồng, tăng 97%.

Năm 2022, Tracodi đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.431 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, công ty mới hoàn thành 27,5% về doanh thu, 77,9% về lợi nhuận.

 

Từ khoá: Nghị định 65, Tracodi, TCD,
Tin mới lên