Học thuật

Trái phiếu vô danh là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trái phiếu vô danh (bearer bond) là gì?

Trái phiếu vô danh là gì?

Trái phiếu vô danh (bearer bond) là loại trái phiếu không cần thủ tục pháp lý khi chuyển giao, vì người nắm trái phiếu có quyền sở hữu hợp pháp.

Trái phiếu vô danh (bearer bond) là loại trái phiếu không cần thủ tục pháp lý khi chuyển giao, vì người nắm trái phiếu có quyền sở hữu hợp pháp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trái phiếu vô danh có lịch sử là công cụ tài chính được lựa chọn để rửa tiền, trốn thuế và những giao dịch kinh doanh bất hợp pháp bị che đậy nói chung. Đê chống lại việc này, việc phát hành trái phiếu vô danh mới đã bị cắt giảm nghiêm trọng tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. 

Tại Hoa Kỳ, tất cả các trái phiếu vô danh do Kho bạc Hoa Kỳ phát hành đã đáo hạn. Họ không còn trả lãi cho bất kỳ chủ sở hữu nào. Tính đến tháng 5 năm 2009, số tiền ước tính còn lại là 100 triệu đô la. 

Vào tháng 6 năm 2009, cảnh sát tài chính Ý và các nhà hành pháp địa phương đã tịch thu các tài liệu được cho là trái phiếu vô danh của Mỹ, tổng cộng số tiền lên đến 134,5 tỷ đô la. Các trái phiếu này có giá trị 500 triệu đô la và mệnh giá là 1 tỷ đô la, mặc dù mệnh giá cao nhất từng được Bộ Tài chính Mỹ phát hành là 10.000 đô la. Không rõ mục đích của số trái phiếu giả này là gì; hai người đàn ông mang theo chúng không bị bắt giữ sau khi các trái phiếu bị tịch thu. 

 

Tin mới lên