Tài chính

Trái với dự báo bão hòa, doanh thu FPT Shop vẫn tăng 32%

(VNF) - Lĩnh vực bán lẻ của FPT với chuỗi FPT Shop ghi nhận mức tăng tới 32% về doanh thu và 44% về LNTT trong 5 tháng đầu năm 2017.

Trái với dự báo bão hòa, doanh thu FPT Shop vẫn tăng 32%

Doanh thu 5 tháng đầu năm 2017 của FPT Shop tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần FPT (FPT), kết thúc 5 tháng đầu năm 2017, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 16.366 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 103% kế hoạch lũy kế 5 tháng.

Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.166 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tương đương 107% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế đạt 977 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 745 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.620 đồng sau 5 tháng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

5 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng lợi nhuận của FPT tiếp tục được đóng góp chủ yếu từ hai lĩnh vực cốt lõi là Công nghệ và Viễn thông, chiếm 75% tổng lợi nhuận toàn tập đoàn. Cụ thể, LNTT của khối Công nghệ và khối Viễn thông tăng lần lượt là 31% và 21% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời gian, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 2.472 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% và 335 tỷ đồng LNTT, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Khối Phân phối - Bán lẻ của FPT hoàn thành 103% kế hoạch cả về doanh thu và LNTT 5 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, lĩnh vực bán lẻ với chuỗi FPT Shop ghi nhận mức tăng tới 32% về doanh thu và 44% về LNTT lũy kế 5 tháng, bất chấp nhiều chuyên gia dự báo thị trường bán lẻ công nghệ đã có dấu hiệu bão hòa, trong đó có dự báo của Tổng giám đốc FPT Shop Nguyễn Bạch Diệp.

Tin mới lên