Thị trường

Tranh của Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm sẽ lên sàn giao dịch chứng chỉ nghệ thuật Art Exchange

(VNF) - Như VietnamFinance đã đề cập, tối 26/9, Sàn giao dịch Chứng chỉ nghệ thuật Art Exchange đã được khai trương tại Hà Nội.

Tranh của Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm sẽ lên sàn giao dịch chứng chỉ nghệ thuật Art Exchange

Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái sẽ lên sàn giao dịch chứng chỉ nghệ thuật Art Stock.

Đây là mô hình tài chính được xây dựng trên nền tảng các tác phẩm nghệ thuật nhưng được số hoá, thay vì được giao dịch theo phương thức truyền thống hàng trăm năm nay.

Art Exchange được kỳ vọng sẽ tạo ra một trung tâm tài chính nghệ thuật của khu vực, thu hút những dòng tài chính lớn, hình thành một kênh đầu tư mới không chỉ của giới yêu nghệ thuật mà còn giới tài chính.

5 tác phầm nghệ thuât đầu tiên được đưa đến Roadshow giới thiệu thông tin cho các nhà đầu tư đó là: Miền hoang hoải 2 (Trần Nhật Thăng), Đèn sách (Bùi Xuân Phái), Vệ thần (Nguyễn Tư Nghiêm), Thiếu nữ mùa đông (Mai Long), Thiếu nữ nghiêng (Vũ Tuấn Dũng).

Đây là 5 tác giả thuộc 3 giai đoạn: Đông Dương, Kháng chiến và Đương đại. Tất cả các tác phẩm đều qua thẩm định nghiêm ngặt về nguồn gốc, được định giá lại bởi tổ chức định giá độc lập.

Kết quả đăng ký tham gia đầu tư đến thời điểm 26/09/2018

Tác phẩm Miền hoang hoải 2 (họa sỹ Trần Nhật Thăng)

Tổng số chứng chỉ chào bán: 2.300.
Số lượng nhà đầu tư đã đăng ký: 35
Số lượng chứng chỉ đã đăng ký: 1.720 chiếm tỷ lệ 75%

Tác phẩm Đèn sách (họa sỹ Bùi Xuân Phái)

Tổng số chứng chỉ chào bán: 2.562.
Số nhà đầu tư đã đăng ký: 23
Số lượng chứng chỉ đã đăng ký: 310 chiếm tỷ lệ 12.1%

Tác phẩm Vệ thần (họa sỹ Nguyễn Tư Nghiêm)

Tổng số chứng chỉ chào bán: 4.193.
Số nhà đầu tư đã đăng ký: 31
Số lượng chứng chỉ đã đăng ký: 699 chiếm tỷ lệ 16.7%

Tác phẩm Thiếu nữ mùa đông (họa sỹ Mai Long)

Tổng số chứng chỉ chào bán: 1.864.
Số nhà đầu tư đã đăng ký: 31
Số lượng chứng chỉ đã đăng ký: 850 chiếm tỷ lệ 45.6%

Tác phẩm Thiếu nữ nghiêng (họa sỹ Vũ Tuấn Dũng)

Tổng số chứng chỉ chào bán: 1.049.
Số nhà đầu tư đã đăng ký: 35
Số lượng chứng chỉ đã đăng ký: 735 chiếm tỷ lệ 70.1%

Art Exchange cho biết sẽ tiếp tục nhận đơn đăng ký tham dự mua chứng chỉ nghệ thuật cho 5 tác phẩm này đến thời điểm cuối cùng vào ngày 31/12/2018. Sau đó, Công ty Art Exchange sẽ tiến hành tổ chức phiên chào bán vào đầu năm 2019 và đưa ra giao dịch trên sàn.

Tin mới lên