Học thuật

Trao đổi là gì? Vai trò của tiền trong việc trao đổi

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trao đổi (exchange) là gì? Vai trò của tiền trong việc trao đổi.

Trao đổi là gì? Vai trò của tiền trong việc trao đổi

Trao đổi (exchange) là hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ dưới hình thức hiện vật hoặc thông qua thị trường.

Trao đổi là gì?

Trao đổi (exchange) là hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ dưới hình thức hiện vật hoặc thông qua thị trường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Vai trò của tiền trong việc trao đổi

Tiền chiếm một vai trò trung tâm trong nền kinh tế thị trường bởi vì nó hoạt động như một phương tiện trao đổi. Sự ra đời của tiền thay thế sự cần thiết phải trao đổi thông qua hàng đổi hàng.

Ví dụ, không có tiền, một thợ làm tóc sẽ phải chấp nhận một hàng hóa hoặc dịch vụ khác như khoản thanh toán trực tiếp cho việc cắt tóc. Tuy nhiên, nếu thợ làm tóc được thanh toán bằng khoai tây, điều đó có nghĩa là anh ta phải trả tiền cho trợ lý của mình bằng khoai tây, cũng như trả tiền cho chính mình và các nhà cung cấp khác bằng khoai tây. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu một khách hàng khác muốn trả bằng gạo và một khách hàng khác muốn trả lúa mì? Một mái tóc cắt trị giá có trị giá bằng gạo hay lúa mì? Trao đổi thông qua đổi hàng là rất phức tạp, và các nền kinh tế trao đổi hàng có xu hướng vẫn còn chưa phát triển cao bởi vì giao dịch trực tiếp là vô cùng khó khăn.

Tiền cho phép giao dịch và trao đổi phức tạp. Tiền là bất kỳ tài sản nào được chấp nhận trong việc thanh toán một khoản nợ phát sinh trong một cuộc trao đổi. Đối với một tài sản được sử dụng rộng rãi làm tiền, nó phải có một số đặc điểm nhất định, bao gồm là mang theo được, chia hết, bền và ổn định về giá trị. Một số tài sản thực hiện vai trò của tiền tốt hơn nhiều so với những thứ khác. Ví dụ, khoai tây sẽ không tạo ra một môi trường trao đổi tốt vì chúng không bền và cũng không có giá trị ổn định.

Trong suốt lịch sử, vàng và bạc thường được sử dụng làm tiền, bởi tính có thể chia thành các thanh và tiền xu. Việc giới thiệu tiền giấy của người Trung Quốc trong thế kỷ thứ 9 đã đánh dấu một sự phát triển đáng kể trong sự tiến hóa của tiền, đặc biệt là với sự dễ dàng mà các mệnh giá khác nhau có thể được tạo ra, và tính di động của tiền giấy so với vàng hoặc tiền đúc. Người ta nói rằng người Trung Quốc đã phát minh ra tiền giấy vì thiếu kim loại để làm tiền.

Rõ ràng là sự tiến hóa của tiền như một phương tiện trao đổi, một phương tiện cất giữ giá trị, đã có một tác động đáng kể đến sự phát triển của thương mại hiện đại, thương mại quốc tế, và sự thịnh vượng toàn cầu.

Tin mới lên