Tài chính

Traphaco bị phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Traphaco vừa công bố thông tin về việc bị Cục Thuế TP.Hà Nội xử phạt vi phạm về thuế với tổng số tiền 974 triệu đồng.

Traphaco bị phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ đồng

Traphaco bị phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ đồng.

Cục thuế TP. Hà Nội vừa có quyết định xử lý vi phạm về thuế theo kết quả thanh tra đối với Công ty Cổ phần Traphaco (HOSE: TRA).

Theo quyết định của Cục Thuế TP. Hà Nội, Công ty Traphaco bị xử lý vi phạm về thuế theo kết quả thanh tra thuế thời kỳ năm 2017.

Cụ thể, Traphaco đã có hành vi kê khai sai thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Theo đó, công ty bị phạt khai sai với mức phạt 20% trên số thuế tăng thêm qua thanh tra theo quy định tại Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/12/2012 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Số tiền phạt là 159 triệu đồng.

Để khắc phục hậu quả, Cục thuế TP. Hà Nội cũng sẽ tiến hành truy thu số thuế tăng qua thanh tra năm 2017 số tiền hơn 795 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng gần 80 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 715 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty còn phải nộp gần 20 triệu đồng tiền chậm nộp theo quy định tại Luật thuế số 106/2016/QH 13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế so có hành vi chậm nộp tiền thuế.

Số tiền chậm nộp thuế nói trên được tính đến hết ngày 15/6/2018. Cục thuế TP. Hà Nội yêu cầu Traphaco tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 16/6/2018 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào NSNN theo quy định.

Tin mới lên