Tài chính

Traphaco bị phạt và truy thu thuế hơn 900 triệu đồng

(VNF) - Cục Thuế TP. Hà Nội mới đây đã có Quyết định số 74302/QĐ-CT-TKT4-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Traphaco.

Traphaco bị phạt và truy thu thuế hơn 900 triệu đồng

Traphaco bị phạt và truy thu thuế hơn 900 triệu đồng.

Cụ thể, theo Cục Thuế Hà Nội, Traphaco đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khai sai, dẫn đến tăng số tiền thuế được hoàn, thiếu số thuế phải nộp nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đẩy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10 Nghị định 129/2013.

Cùng với đó, Traphaco còn có hành vi khai sai các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế, nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Cũng theo Cục Thuế Hà Nội, Traphaco còn sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, sử dụng hóa đơn không có giá trị sử dụng để kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, miễn giảm.

Theo đó, Traphaco bị phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kê khai sai các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định số tiền 2,1 triệu đồng.

Traphaco cũng bị phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Cụ thể, số tiền Traphaco phải nộp là 130,7 triệu đồng. Mức phạt này bằng 20% số thuế khai sai.

Do có hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ, tài liệu không hợp pháp trong các trường hợp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, Traphaco bị phạt vi phạm hành chính số tiền 11,7 triệu đồng. Traphaco cũng đồng thời bị phạt 21,8 triệu đồng do hành vi không kê khai hồ sơ khai thuế nhà thầu quá 90 ngày dẫn đến trốn thuế; bị phạt 35 triệu đồng do hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Tổng số tiền phạt Traphaco phải nộp là 201,4 triệu đồng.

Cũng theo quyết định của Cục Thuế Hà Nội, Traphaco còn bị yêu cầu khắc phục hậu quả bằng việc nộp bổ sung hơn 687,4 triệu đồng bao gồm tiền thuế GTGT, thuế TNDN và thuế nhà thầu nước ngoài. Cùng với đó là khoản tiền chậm nộp do có hành vi chậm nộp tiền thuế, số tiền 33,3 triệu đồng.

Theo cơ quan thuế, số tiền chậm nộp này được tính trên số thuế truy thu theo kết quả kiểm tra và được tính đến hết ngày 17/9/2019. Traphaco có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 18/9/2019 đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, số tiền xử phạt và truy thu tổng cộng Traphaco phải nộp đợt này là hơn 922 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Traphaco tiền thân là Tổ sản xuất thuốc thuộc Công ty Y tế Đường sắt được thành lập ngày 28/11/1972. Theo Quyết định số 2566/1999/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, ngày 1/1/2000, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị vật tư y tế Traphaco chính thức bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với 45% vốn nhà nước. Ngày 5/7/2001, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị vật tư Y tế Traphaco đổi tên thành Công ty Cổ phần Traphaco.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vừa qua, Traphaco bất ngờ điều chỉnh giảm doanh thu từ 2.160 tỷ đồng xuống còn 1.850 tỷ đồng, lãi sau thuế từ 205 tỷ đồng xuống còn 170 tỷ đồng. Được biết kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, công ty chỉ mới thực hiện được trên 36% kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

Tin mới lên