Học thuật

Trật tự sửa đổi là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trật tự sửa đổi (revised sequence) là gì?

Trật tự sửa đổi là gì?

Trật tự sửa đổi (revised sequence) là ý tưởng cho rằng quan điểm truyền thống trong các lý thuyết kinh tế về công ty (trong đó các công ty được giả định là chỉ đáp lại các chỉ thị một chiều mà họ nhận được trên thị trường hay giả định người tiêu dùng là thượng đế) không còn phù hợp với các nền kinh tế hiện đại, được đặc trưng bởi những công ty lớn.

Trật tự sửa đổi (revised sequence) là ý tưởng cho rằng quan điểm truyền thống trong các lý thuyết kinh tế về công ty (trong đó các công ty được giả định là chỉ đáp lại các chỉ thị một chiều mà họ nhận được trên thị trường hay giả định người tiêu dùng là thượng đế) không còn phù hợp với các nền kinh tế hiện đại, được đặc trưng bởi những công ty lớn. Thay vào đó, Galbraith nhận xét rằng các công ty lớn có đủ phương tiện và khả năng để tác động tới hành vi của người tiêu dùng trên thị trường, giống như người tiêu dùng tác động tới hành vi của các công ty.

Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, lý thuyết truyền thống - tức trật tự được chấp nhận - vẫn còn đúng, nhưng trong các thị trường độc quyền và thiểu quyền, nó không còn đúng nữa.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên