Học thuật

Trợ cấp an sinh và phúc lợi xã hội là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trợ cấp an sinh và phúc lợi xã hội (social security benefit and welfare benefit) là gì?

Trợ cấp an sinh và phúc lợi xã hội là gì?

Trợ cấp an sinh và phúc lợi xã hội (social security benefit and welfare benefit) là các khoản trợ cấp cho người thất nghiệp, về hưu, người tật nguyền, người già không nơi nương tựa v,v…. Trợ cấp an sinh xã hội có thể được cấp dưới dạng tiền hoặc hiện vật.

Trợ cấp an sinh và phúc lợi xã hội (social security benefit and welfare benefit) là các khoản trợ cấp cho người thất nghiệp, về hưu, người tật nguyền, người già không nơi nương tựa v,v…. Trợ cấp an sinh xã hội có thể được cấp dưới dạng tiền hoặc hiện vật.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Dưới đây là một số định nghĩa về trợ cấp an sinh và phúc lợi xã hội:

Định nghĩa về An sinh xã hội (ASXH): ASXH là sự bảo vệ mà xã hội cung cấp cho thành viên của mình thông qua một số biện pháp được áp dụng rộng rãi để đương đầu với những khó khăn, các cú sốc về kinh tế và xã hội, làm mất hoặc suy giảm nghiêm trọng do ốm đau, thai sản, thương tâm do lao động, mất sức lao động, hoặc tử vong, cung cấp chăm sóc y tế và trợ cấp cho gia đình nạn nhân, trẻ em.

Định nghĩa về Phúc lợi xã hội (PLXH): là bộ phận thu nhập của quốc gia, được dùng để thỏa mãn những nhu cầu nhất định về vật chất tinh thần của các thành viên trong xã hội, chủ yêu mang tính bao cấp và được phân phối ngoài thu nhập lao động. Nói tóm lại, ASXH là phương tiện cần thiết điều chỉnh việc phân phối thu nhập xã hội, khắc phục dần những khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, mang đến lợi ích cho toàn xã hội.

Tin mới lên