Học thuật

Trợ cấp là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trợ cấp hay trợ cấp cho sản xuất (subsidy) là gì?

Trợ cấp là gì?

Trợ cấp hay trợ cấp cho sản xuất (subsidy) là khoản tiền mà chính phủ cấp cho: (1) các doanh nghiệp để họ giữ giá hoặc giảm giá bán sản phẩm của mình người tiêu dùng, qua đó góp phần ổn định mức tiêu dùng của mọi người; (2) các doanh nghiệp hay ngành suy thoái để giúp họ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Trợ cấp hay trợ cấp cho sản xuất (subsidy) là khoản tiền mà chính phủ cấp cho: (1) các doanh nghiệp để họ giữ giá hoặc giảm giá bán sản phẩm của mình người tiêu dùng, qua đó góp phần ổn định mức tiêu dùng của mọi người; (2) các doanh nghiệp hay ngành suy thoái để giúp họ tiếp tục hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp thứ nhất, trợ cấp sản xuất là công cụ để tái phân phối thu nhập thông qua việc giảm giá bán những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi tiêu của nhóm gia đình có thu nhập thấp. Việc phân phối còn lại được thực hiện thông qua trợ cấp thu nhập trực tiếp.

Trợ cấp cho sản xuất khuyến khích các doanh nghiệp tăng sản lượng các mặt hàng được ưu tiên. Tuy nhiên, nó có nhược điểm là làm biến dạng quá trình phân bổ nguồn lực trong nước nói chung và có thể ảnh hưởng tiêu cực đối với thương mại quốc tế (ví dụ trợ cấp xuất khẩu).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Lợi ích chính của các khoản trợ cấp sẽ thuộc về các nhà sản xuất trong nước khi mà sức cạnh tranh của họ trên thị trường quốc tế tăng lên như là một kết quả của các khoản trợ cấp đó. Những người theo thuyết chính sách thương mại chiến lược ủng hộ các khoản trợ cấp nhằm giúp cho các công ty trong nước chiếm lĩnh được vị trí thống trị thị trường trong những ngành mà lợi thế kinh tế nhờ quy mô là yếu tố quan trọng và thị trường thế giới không đủ lớn để mang lại lợi nhuận cho nhiều hơn một vài công ty (ngành hàng không vũ trụ, chất bán dẫn là hai ngành như vậy).

Theo lập luận này, các khoản trợ cấp sẽ giúp một công ty đạt được lợi thế của người đi trước trong một ngành đang nổi lên (giống như các khoản trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ dưới dạng các khoản đầu tư vào R&D được cho là đã giúp cho hãng Boeing). Nếu như đạt đuợc điều này thì các lợi ích khác đối với nền kinh tế trong nước ngoài lượng việc làm và nguồn thu từ thuế còn là một công ty tầm cỡ thế giới có thể được hình thành và phát triển. Tuy nhiên, các khoản trợ cấp mà chính phủ phải trả lại thường thu được từ việc đánh thuế các cá nhân cũng như các công ty trong nước.

Tin mới lên